Čerpání finanční podpory

Vážení rodiče, zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti –...

Platby

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 900,- Kč pro děti s běžnou docházkou Úplata za školné plaťte převodem na účet č. 181292777/0300 Je možné zaplatit i více měsíců na jednou Úplata za kalendářní měsíc je...

Jak to u nás chodí

Provozní doba na obou  mateřských školách je od 6,30 do 17 hodin. Děti se scházejí do 8,00 hodin. (Po dohodě nejpozději do 8,30 hodin) Povinná docházka pro děti s povinným předškolním vzděláváním se uskutečňuje v době od 8 do 12 hodin (4 hodiny denně). Pozdější...

Informace k zahájení

  Nejdůležitější informace při zahájení školního roku: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  Do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě naprosto zdravé, bez příznaků nemoci – teplota, kašel, rýma apod....

Představení naší školy

Právní forma školy Naše škola byla v roce 2003 zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Jejím  zřizovatelem je Městská část – Dolní Chabry. Statutárním zástupcem ředitelka školy Lenka Hromadníková. Materiální a technické podmínky školy Naše...

Co do školky potřebuji

Maminko a tatínku, do školky mi prosím přineste: náhradní převlečení, které zůstane v šatně v mém pytli (spodní prádlo, tričko, tepláčky a ponožky) pyžamko (to – pokud budu ve školce spát) holinky a pláštěnku  převlečení na zahrádku Všechny věci dětem podepište....

Omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním

Zákonný zástupce dítěte povinně vzdělávaného, omlouvá dítě z povinného předškolního vzdělávání co nejdříve a to telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, nejpozději do 2 dnů s výjimkou prázdnin. Omluva musí být vždy doložena písemně, buď předem, nebo nejpozději do...

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy představuje pro...