Informace k zahájení

  Nejdůležitější informace při zahájení školního roku: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dětí, které...

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy představuje pro...

Platby

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je stanovena ve výši 900,- Kč pro děti s běžnou docházkou Úplata za školné plaťte převodem na účet č. 181292777/0300 Je možné zaplatit i více měsíců na jednou Úplata za kalendářní měsíc je...

Jak to u nás chodí

Provozní doba na obou  mateřských školách je od 7,00 do 17 hodin. Děti se scházejí do 8,00 hodin. (Po dohodě nejpozději do 8,30 hodin) Povinná docházka pro děti s povinným předškolním vzděláváním se uskutečňuje v době od 8 do 12 hodin (4 hodiny denně). Pozdější...

Představení naší školy

Právní forma školy Naše škola byla v roce 2003 zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Jejím  zřizovatelem je Městská část – Dolní Chabry. Statutárním zástupcem ředitelka školy Lenka Hromadníková (Nikodýmová) Materiální a technické podmínky...

Co do školky potřebuji

Maminko a tatínku, do školky mi prosím přineste: 2 roušky v sáčku (které budou uloženy v šatně v pytli) náhradní převlečení, které zůstane v šatně v mém pytli (spodní prádlo, tričko, tepláčky a ponožky) podepsané pyžamko (to – pokud budu ve školce spát) kartáček,...

Omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním

Zákonný zástupce dítěte povinně vzdělávaného, omlouvá dítě z povinného předškolního vzdělávání co nejdříve a to telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, nejpozději do 2 dnů s výjimkou prázdnin. Omluva musí být vždy doložena písemně, buď předem, nebo nejpozději do...