Nejdůležitější informace při zahájení školního roku:

  • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí.  Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dětí, které vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních. Do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě  naprosto zdravé, bez příznaků nemoci – teplota, kašel, rýma apod.
  • Před nástupem do MŠ podepíší rodiče ,,Prohlášení o bezinfekčnosti“ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  • Při prvním příchodu do MŠ na Bíleneckém náměstí si na vyvěšených seznamech dětí v šatně vyhledejte, do které třídy je vaše dítě zařazeno.
  • Všechny děti si v šatně vyberou novou značku, podle které si najdou místo s pytlem na uložení věcí a botník. Tuto značku budou mít po celý rok. V šatnách vám první den budou pomáhat z organizací naše paní školnice. Pokud si nebudete s něčím jisti, obraťte se na ně.
  • První den si děti přinesou bačkory na přezutí (ne pantofle, kvůli bezpečnosti), převlečení, kdyby se stala nějaká nehoda – to si uloží do pytle v šatně. Návleky či přezutí si vezmou i rodiče doprovázející své děti do tříd.
  • Adaptace dětí v MŠ probíhá podle individuálních potřeb dětí. Každé dítě potřebuje jiný čas na zvykání, podle toho se budete přímo na třídě domlouvat s učitelkami, jak postupovat. První den doporučujeme u nových dětí, které ještě kolektiv nenavštěvovaly docházku nejdéle do 10,00 hodin. Spaní ve školce, pro nové děti, nejdříve po 14 dnech klidné docházky do MŠ.
  • Při příchodu do třídy vyčkejte, až se vám bude moci jedna s učitelek věnovat. Je nutné vyplnit formuláře k docházce do MŠ.
  • Provozní doba naší MŠ je od 6,30 do 17,00 hodin, scházení dětí probíhá do 8,00 hodin (ve výjimečných případech, po domluvě s učitelkou na třídě, je možno přivést dítě během dne – návštěva lékaře apod.), vyzvedávání po obědě probíhá v časech – I. třída od 12 do 13 hodin, II. třída od 12,30 do 13,00 hodin, III. třída – od 12,00 do 13,00 hodin, po spaní probíhá vyzvedávání od 15,00 do 17,00 hodin, vyzvedávejte děti včas, v 17,00 se škola zamyká.

 

Ostatní informace vám budou sděleny na třídní schůzce, která se bude konat začátkem září v MŠ na Bíleneckém náměstí. Přesné datum bude zveřejněno v příštím týdnu.