program měsíční

  TÉMA NA ZÁŘÍ  2022 

   „ O cestě vodní kapičky Karličky “ 

 

Charakteristika a záměry bloku 

 
V měsíci září  nás přivítá vodní kapička jménem Karlička, která nám postupně 
celý školní rok bude vyprávět o koloběhu vody na naší planetě. Nejdůležitější 
ovšem bude, že novým dětem pomůže s prvním odloučením od svých blízkých. 
Seznámí děti s prostředím školky, s kamarády ve třídě i s dospělými. Společně 
zavzpomínáme na prožitky z prázdnin. Naučíme se pomáhat si navzájem a být k 
sobě ohleduplní. Využijeme každou volnou chvilku ke zdravému pobytu venku. 
 

Vzdělávací cíle: 

 • Seznámení se se školními zahradami a jejich bezprostředního okolí
 • Získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům
 • Dodržovat dohodnutá pravidla
 • Adaptovat se po prázdninách v prostředí MŠ
 • Uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve školce, v práci)
 • Vnímat změny v přírodě
 • Zvykat si na pravidelné ranní cvičení
 • Zapamatovat si svou značku
 • Užít si ranní komunitní kruh s ostatními dětmi a s paní učitelkou
 • Seznámit se s celoročním programem
 • Zaměříme se na hrubou i jemnou motoriku a grafomotoriku
 • Pravidelně zařazovat pohybové aktivity ve třídě nebo venku
 • Příjemně prožít spolu s kamarády první společnou akci (Buřtíkování) 
 
 

Vzdělávací nabídka : 

 • Rozhovory o prožitcích z letních prázdnin
 • Vybarvování omalovánky své značky
 • Prakticky se seznámit s prostory školky
 • Výtvarné zpracování letních prožitků dětí
 • Naučíme se nové básně a písně na téma vody
 • Postupně se budeme učit sebeobsluhy v jídelně
 • Budeme rozvíjet jemnou motoriku při manipulaci s konstruktivními stavebnicemi i přírodními materiály
 • Pravidelné ranní protahování celého těla
 • Předškoláci budou pracovat s pracovními listy a s časopisem KuliFerda
 • Grafomotorika – vlnky, kruhy, jak to můžeme pozorovat na vodě  
 

Akce :  

6.9. Schůzka rodičů v MŠ Bílenecké nám. – 16.00 hod. 
22.9. Buřtíkování na školní zahradě Bílenecké nám. – 16.00 hod.