naše třídy

ŽELVIČKY

 režim dne

I.třída – ŽELVIČKY

S dětmi si hrají a děti vzdělávají 2 paní učitelky.

Učitelka Pavla Kurková a učitelka Petra Marková. Pokud je třeba více rukou, pomáhá teta             Pavla Javůrková

Naše třída se nachází v I. patře, ve školce na Bíleneckém náměstí

Školní jídelnu máme v přízemí, kde se střídáme se SOVIČKAMI.

Rámcové uspořádání dne je následující,   neměnná je pouze doba jídla, dobu ostatních činností lze aktuálně upravit:

6,30 – 8,00 – scházení dětí,

6,30 – 8,30 volné, spontánní, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, skupinová a průběžná zaměstnání, pohybové činnosti (cvičení, pohybové hry), osobní hygiena,  v 7,30 si přebírá děti učitelka z II. třídy a přechází do své třídy.

8,30 – 9,00 – dopolední svačina

9,00 – 9,30 – aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky (frontální nebo skupinové) zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální; individuální činnosti

9,30 – 11,30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, jeho čas je ovlivněn počasím, popřípadě náhradní činnost, návrat, hygiena, příprava na oběd

11,30 – 12,00 – oběd 

12,00 – 14,30 – hygiena, odpočinek,

14,30 – 17,00 – svačina, odpolední zájmové činnosti dětí, aktivity řízené pedagogem, v případě vhodného počasí pobyt venku, v 15,30 předává učitelka děti z II. třídy do I.třídy

Povinné předškolní vzdělávání s povinnou dobou docházky do mateřské školy – 4 hodiny denně probíhá v době od 8 do 12h

  SOVIČKY

režim dne

II.třída – SOVIČKY

O děti zde pečují: učitelka Monika Šefrnová, ředitelka Lenka Hromadníková a školní asistentka Nesrín Kocabas. Pokud je třeba, vypomůže teta Pavla Javůrková, která se jinak stará o pořádek v celé školičce.

Naše třída se nachází ve II.patře

Školní jídelnu máme v přízemí, kde se střídáme se ŽELVIČKAMI.

Rámcové uspořádání dne je následující, neměná je pouze doba jídla, dobu ostatních činností lze aktuálně upravit:

6,30 – 8,00 – scházení dětí (do 7,30 v I.třídě)

6,30 – 9, 00 – volné, spontánní, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, skupinová a průběžná zaměstnání, pohybové činnosti (cvičení, pohybové hry), osobní hygiena, v 7,30 si přebírá děti učitelka z II. třídy a přechází do své třídy.

9,00 – 9,30 – dopolední svačina

9,30 – 10,00 – aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky (frontální nebo skupinové) zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální; individuální činnosti

10,00 – 12,00 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, jeho čas je ovlivněn počasím, popřípadě náhradní činnost, návrat, hygiena, příprava na oběd

12,00 – 12,30 – oběd 

12,30 – 14,30 – hygiena, odpočinek,

14,30 – 17,00 – svačina, odpolední zájmové činnosti dětí, aktivity řízené pedagogem, v případě vhodného počasí pobyt venku, v 15,30 předává učitelka děti z II. třídy do I.třídy

Povinné předškolní vzdělávání s povinnou dobou docházky do mateřské školy – 4 hodiny denně probíhá v době od 8 do 12hodin.

 

MOTÝLCI

 režim dne

III.třída  MOTÝLCI

O děti se zde starají, hrají si a vzdělávají je – paní učitelky: Pavla Vítková (vedoucí detašované třídy) a učitelka Blanka Jiříková. Pokud je potřeba pomáhá s dětmi teta Pavlína Hluší , která se stará o pořádek ve školce a školní jídelnu.

Zázemí naší třídy je v pravé části Chaberského dvora na Hrušovanském náměstí. Šatny jsou v přízemí budovy. Herna a ostatní zázemí máme v I.patře.

Rámcové uspořádání dne je následující, neměná je pouze doba jídla, dobu ostatních činností lze aktuálně upravit:

6,30 – 8,00 – scházení dětí

6,30 – 8,30 -volné hry, spontánní a zájmové činnosti, individuální práce s dětmi, skupinová a průběžná zaměstnání, pohybové činnosti (cvičení, pohybové hry), osobní hygiena,

8,30 – 9,00 – dopolední svačina

9,00 – 9,30 – aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky (frontální nebo skupinové) zaměřené na rozvoj osobnosti dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální; individuální činnosti

9,30 – 11,30 – příprava na pobyt venku, pobyt venku, jeho čas je ovlivněn počasím, popřípadě náhradní činnost, návrat, hygiena, příprava na oběd

11,30 – 12,00 – oběd 

12,00 – 14,30 – hygiena, odpočinek,

14,30 – 17,00 – svačina, odpolední zájmové činnosti dětí, aktivity řízené pedagogem, v případě vhodného počasí pobyt venku,

Povinné předškolní vzdělávání s povinnou dobou docházky do mateřské školy – 4 hodiny denně probíhá

v době od 8 do 12hodin.