Údaje o škole:

Název školy: Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace

Adresa školy: Mateřská škola Bílenecké nám., Bílenecké náměstí 33, Praha 8 – Dolní Chabry, 18400

Ředitelka školy: Lenka Hromadníková  

Kontakt: 284 680 836, 733 667 131

web: www.msbilenecke.cz

e-mail: ms-bilenecke.nam@seznam.cz

 

Zřizovatel:

Název: Městská část Praha – Dolní Chabry

Právní forma: část obce

Adresa: Městská část Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5, Praha 8 – Dolní Chabry, 184 00

Kontakt: 283 851 272

 

Školní vzdělávací program ,, Je nám hezky na světě“ byl zpracován podle RVP MŠ

Platnost dokumentu od: 1.9.2022

ŠVP byl schválen pracovníky školy dne 31.8.2022

Školní vzdělávací program ,, Je nám hezky na světě“je v písemné i elektronické verzi k dispozici k prostudování v ředitelně mateřské školy.