Provozní doba na obou  mateřských školách je od 6,30 do 17 hodin.

Děti se scházejí do 8,00 hodin. (Po dohodě nejpozději do 8,30 hodin)

Povinná docházka pro děti s povinným předškolním vzděláváním se uskutečňuje v době od 8 do 12 hodin (4 hodiny denně).

Pozdější příchody narušují práci s dětmi.

Vzhledem k tomu, že v MŠ na Bíleneckém nám. se na oběd musí třídy postupně vystřídat v jídelně, je vyzvedávání dětí po obědě časově vymezeno na dobu: – pro I. třídu mezi 12,00 až 12,30, – pro II.třídu do 12,30 – 13,00 hod.. Dodržujte tyto časy, pozdější vyzvedávání narušuje odpočinek ostatních dětí.

Žádáme rodiče, aby dodržovali provozní dobu a chodili pro děti s dostatečným předstihem na převlečení, aby se škola mohla v 17 hodin uzavřít.

V budově mateřské školy se zdržujte pouze dobu nezbytně nutnou k převlečení dětí a předání pedagogům.

(viz. Školní řád MŠ).

Spontánní a řízené činnosti

Při vzdělávacím procesu dbáme, aby byl poměr spontánních a řízených činností vyvážený, aby děti měly dostatek prostoru pro spontánní hru. Plánovaná činnost vychází z potřeb a zájmů dětí tak, aby vyhovovala jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem.

Pohybové aktivity

Během  dne jsou  zařazovány zdravotní cviky, pohybové hry, hry se zpěvem nebo delší pohybové bloky. K pohybovým aktivitám jsou využívány herny MŠ, školní zahrady i dětská hřiště.

Pobyt venku

Mimo vycházek, jsou ke hrám využívány především školní zahrady. Ty jsou pravidelně udržovány – sekání trávy, úprava stromů, výměna a desinfekce písku v pískovišti – propařováním. Důvody pro zrušení pobytu venku mohou být: mráz pod – 10°C, prudký déšť, vichřice, inverze, mlhy, náledí.

Odpočinek

Odpočívat chodí všechny děti, při poledních odchodech dětí domů (rušnější chvíle) sledují děti pohádky, pak poslouchají četbu pohádek nebo příběhů, zpěv ukolébavek, délka pobytu na lehátku se řídí individuálními potřebami dětí. Po odpočinku (pro děti, které neusnou) je čas využit pro realizaci činností nejstarší věkové skupiny. Děti mají svá lehátka s lůžkovinami, pyžamem a popř. hračkou. Místnost, kde děti spí, je pravidelně větrána, je používána čistička vzduchu.

Hygiena

Děti odchází na WC a do umývárny dle vlastní potřeby po informování pedagoga. Před jídlem chodí po malých skupinách ( děvčata x chlapci), nikdy nechodí na WC celá třída.

Pitný režim

Přípravu nápojů k jídlu zajišťuje kuchyň – čaj,mléčné nápoje, vitamínové nápoje atd. Dále mají děti individuální přístup k zásobníkům vody a mohou se napít vždy dle vlastní potřeby. K pití jsou používány jednorázové kelímky. Zásobníky vody jsou pravidelně čištěny a desinfikovány.

Stravování

Strava na Bíleneckém náměstí je připravována ve vlastní kuchyni mateřské školy. Při svačinách se děti sami obsluhují. Polévku dětem nalévá p. učitelka, pro druhé jídlo si děti chodí samostatně k okénku, kde vydávají jídlo p. kuchařky. Děti si mohou sami určit velikost a skladbu porce. V Mateřské škole na Hrušovanském náměstí jsou hlavní jídla dovážena firmou Naše jídelny, svačiny jsou připravovány ve výdejně školy. Děti se při svačinách sami obsluhují, oběd je jim rozdáván. Uklízejí si po sobě nádobí na pojízdný stolek. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny v souladu s požadavky zdravé výživy.

Otužování

Je zajišťováno pobytem venku za každého možného počasí, nošením vhodného oblečení do MŠ i ven (spolupráce s rodiči), spánkem při otevřených oknech.

Děti z MŠ na Bíleneckém náměstí se scházejí od 6,30 do 7,00 v první třídě a od 15,30  hodin jsou také spojeny do první třídy.

Informace

Konzultační (úřední ) hodiny ředitelky školy jsou každou středu od 14 do 16 hodin (po předchozí domluvě).

Na začátku školního roku jsou na nástěnky v šatnách dětí vyvěšeny základní a stálé informace k nahlédnutí pro celý rok. Dále jsou zde během roku doplňovány aktuální informace a upozornění, s kterými by se rodiče měli průběžně seznamovat. Pro informování rodičů jsou k dispozici též informace na webových stránkách školy.

Na nástěnce v šatně II. třídy jsou  informace Klubu rodičů.

U vchodu do budovy jsou na samostatné nástěnce vyvěšeny informace ohledně školní jídelny. Provozní řád, úplata za stravování a aktuální jídelníček.

V mezipatrech má každá třída svou nástěnku, kde vás paní učitelky seznamují,  co se s dětmi učí, o čem si povídají, co vytvářejí. Po celé školce jsou pak vystavována dílka vašich dětí. Uděláte dětem radost, když je budete společně s nimi prohlížet a oceňovat.

Informace na detašovaném pracovišti – třída MOTÝLCI, jsou všechny vyěšovány v šatnách v přízemí nebo u vchodu do třídy.

Ostatní informace vám rády sdělí pani učitelky přímo na třídách vašich dětí.

Oblečení do MŠ :

bačkory (ne pantofle)

–        pohodlné oblečení do třídy

–        převlečení na zahradu – spíše starší, ale dostatečně velké a pohodlné  – zůstane v šatně v pytli 

–        na spaní pyžamo nebo noční košili (nutno podepsat)

–        holinky a pláštěnku – uložte do lavičky pod pytel (nutno podepsat)

–        náhradní oblečení – spodní prádlo, tričko a ponožky uložte v sáčku do pytle (nutno podepsat)

Dávejte dětem vždy takové oblečení, ve kterém si mohou pohodlně hrát, pracovat a nemusejí mít strach, že je zničí. Všechno oblečení je potřeba, aby bylo funkční – zipy, gumy a podobně.  Vybírejte dětem do školky takové věci, které si sami snadno obléknou nebo obují.

Hlavně menším dětem je nutné věci podepisovat. Především pyžamka, boty, převlečení v pytli, bačkory a holiny.

Nepodepsané věci nelze ve školce dohledávat.

Pyžamka si děti nosí v pondělí do školky čisté a v pátek si je odnáší domů.

Ráno při příchodu kontrolujte dětem, zda mají věci připravené pro snadné oblékání. Aby věci měly děti obrácené na líc, rozvázané tkaničky apod. Odpoledne kontrolujte, zda jsou věci k použití ještě další den. 

Dále děti do školky potřebují :

–        vlhké toaletní papíry – během roku doplňujte

–        papírové kapesníky v krabičce

–        papírové utěrky v roli

–        2 fotografie (malou a větší)

–        3 lepidla v tyčince nejlépe značka kores 20 g