školní jídelna

 Jídelníček Bílenecké
JÍDELNÍČEK OD 25. 10. DO 29. 10.2021
 Pondělí 25.10.2021
Přesnídávka Houska se šunkovou pěnou, mrkev, kakao (alergen 1,7)
Oběd Polévka kedlubnová s bramborem (1,7,9)
Hrachová kaše s vejcem a okurkou, čaj (alergen 1,3,7)
Svačina Žitná hvězdička s máslem, jablko, jahodové mléko (alergen 1,7)
Úterý 26.10.2021
Přesnídávka Chléb s máslem a džemem, mandarinka, bílá káva (alergen 1,7)
Oběd Polévka zeleninová s krupkami (alergen 1,7,9)
Kuřecí prsa na bazalce, těstoviny, čaj (alergen 1,7)
Svačina Mini rohlík Zdibák s Kiri sýrem, rajče, Cocoa drink (alergen 1,7)
 
Středa                  27.10.2021
Přesnídávka Zdibský chléb s paštikovou pomazánkou, salátová okurka, 
mléko (alergen 1,7)
Oběd Polévka kuřecí se zeleninou a těstovinovými zvířátky (alergen 1,3,7,9)
Obalované rybí file s bramborem, jogurtový dip, čaj  (alergen 1,3,7)
Svačina Rohlík s máslem, ovoce, granko (alergen 1,7)
Čtvrtek 28.10.2021
Přesnídávka
Oběd STÁTNÍ SVÁTEK
Svačina
 
Pátek 29.10.2021
Přesnídávka Toustový chléb s máslem a vejcem, paprika, bílá káva (alergen 1,7)
 
Oběd Polévka kmínová s kapáním (1,3,7)
Bramborové knedlíky s cibulkou,  čaj (alergen 1,3,7)
Svačina Křehký pohankový chléb, ovoce, nesquik (alergen 1,7)
_______________________________________________________________________________
Změna jídelníčku vyhrazena

 

 

 

 

 

 Jídelníček Hrušovanské
JÍDELNÍČEK OD 25. 10. DO 22. 10. 2021
 Pondělí 25.10.2021
Přesnídávka Chléb s plátkovým sýrem, zelenina, mléko (alergen 1,7)
Oběd Kapustová polévka [1,3,7,9,10]
Frankfurtská vepřová pečeně, rýže, čaj  [1,7]
Svačina Houska s džemem, ovoce, kakao (alergen 1,7)
Úterý 26.10.2021
Přesnídávka Slunečnicový chléb s česnekovou pomazánkou, zelenina, 
mléko (alergen 1,7)
Oběd Hovězí vývar s masem a nudlemi [1,3,7,9,10]
Kuřecí maso se zeleninou a  kuskusem, sýr, salát z červené řepy 
čaj [1,3,7,9,10]
Svačina Tmavý rohlík s lučinou, ovoce, čaj (alergen 1,7)
Středa                  27.10.2021
Přesnídávka Kobliha, ovoce, malcao (alergen 1,7)
Oběd Staročeská kulajda [1,3,7,9,10]
Pečené rybí filé na čerstvých bylinkách, bramborová kaše, čaj [4,7]
Svačina Sýrový rohlík, zelenina, čaj (alergen 1,7)
Čtvrtek 28.10.2021
Přesnídávka
 
Oběd STÁTNÍ SVÁTEK
Svačina
Pátek 29.10.2021
Přesnídávka Chléb s máslem, ovoce, bílá káva (alergen 1,7)
Oběd Lámanková polévka s vejcem a červenou čočkou [3,7,9,10]
Dušená zeleninová směs na másle s vařeným vejcem, brambory, čaj [3,7,9]
Svačina Kaiserka s paštikou, zelenina, čaj (alergen 1,7)
_______________________________________________________________________________
Změna jídelníčku vyhrazena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111Výše stravného pro školní rok 2021/2022

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle §5 odst. 2, přílohy č. 2,

„Výživové normy pro školní stravování“ jsou stanoveny tyto ceny stravného:

strávníci do 6 let celodenní  polodenní
přesnídávka 9,- Kč  9,- Kč
oběd 25,- Kč 25,- Kč
svačina  8,- Kč       –
pitný režim 3,- Kč 2,- Kč
Celkem za den 45,- Kč 36,- Kč
Strávníci 7 let a výše celodenní  polodenní
přesnídávka 10,- Kč  10,- Kč
oběd 27,- Kč 27,- Kč
svačina  9,- Kč       –
pitný režim 3,- Kč 2,- Kč
Celkem za den 49,- Kč 39,- Kč

Pokud dítě dovrší v daném školním roce (tj. pro tento školní rok do 31.8.2022) věku pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku (tj. od 1.9.2021).

V Praze dne 31.8.2021
Simona Vlčková
vedoucí školní jídelny

Provozní řád školní jídelny pro strávníky

1. Povinnost stravování v mateřské škole je stanovena pro všechny děti, které

jsou v době podávání jídla přítomny.

2. Jídlo pro děti mateřské školy je podáváno 3x denně a mezi jednotlivými jídly

nesmí časový odstup přesáhnout 3 hodiny.

Režim stravování:

doba podávání dopolední svačiny   8,30 –   9,00 hod – I. a III. třída     9,00 – 9,30 hod. – II.tř.

doba podávání oběda                     11,30 – 12,00 hod. – I. a III.třída    12,00 – 12,30 hod – II.tř.

doba podávání odpolední svačiny  14,30 – 15,00 hod.  -všechny třídy

3. Stravné se platí zálohově na celý měsíc dopředu. Částka odpovídající součinu počtu  dní provozu mateřské školy a ceny celodenního (polodenního) stravného je ponížená o přeplatek stravného z předchozího měsíce. Stravné se platí složenkou nebo převodem vždy do desátého v měsíci.

Odhlášení stravy je možné den předem nebo v týž den ráno do 8 hod.jen v MŠ Bílenecké nám.

MŠ Hrušovanské nám. je nutné odhlášení stravy den předem nejpozději do 12,30 hod. Vyzvedávání obědů je možné pouze první den nepřítomnosti dítěte od 10,30 hod. do 11 hod. téhož dne.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny po dohodě v úterý a čtvrtek  v dopoledních hodinách.

Pokud strávník nezaplatí včas, nebude mu podána strava.

4. Na konci školního roku se přeplatek stravného převádí do následujícího školního roku, v případě ukončení docházky je přeplatek vrácen na bankovní účet strávníka.

5. Polévka je podávána u stolu. Poté děti přistoupí k výdejní lince, kde obdrží

jídlo. Lžíce a pití je již připraveno na stolech. Příbory si připravují děti. Po

konzumaci si strávník vše odnese na vyčleněný pult.

6. Strávníci se v jídelně chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu

s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

7. Jakékoliv závady, ať technického nebo hygienického charakteru okamžitě

nahlásí příslušnému dozoru nebo kuchařce u výdejního pultu.

8. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost

nahlásit dozoru v jídelně

9. Odnášení potravin z prostoru školní jídelny do budovy školky je zakázáno.

Pod dozorem může být odneseno pouze ovoce.

10. Jídelní lístek je vyvěšován pro rodiče na chodbě v šatně dětí.

11. Pokud mají rodiče připomínky ke školnímu stravováním, mohou se vždy

obrátit na vedoucí školní jídelny v úředních hodinách.

V Praze dne 31.8.2020

Simona Vlčková

vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní jídelny

Veškeré informace o školní jídelně a o platbách za stravné vám podá

vedoucí školní jídelny paní Simona Vlčková

v kanceláři MŠ na Bíleneckém náměstí v době od 8 – 12 hodin nebo

na telefonním čísle 721 256 062


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/247122/virtual/www/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 970