školní jídelna

 Jídelníček Bílenecké
JÍDELNÍČEK OD 10. 1. DO 15.1.2022
 Pondělí 10.1.2022
Přesnídávka Veka se šunkovým pomazánkovým máslem, cherry rajče, mléko (alergen 1,7)
Oběd Polévka pórková s kapáním (1,3,7)
Rýžový nákyp s meruňkami, čaj (alergen 1,7)
Svačina Žitný chléb se sýrem APETITO, jablko, granko  (alergen 1,7)
Úterý 11.1.2022
Přesnídávka Zdibský chléb s drožďovou pomazánkou, salátová okurka, bílá káva (alergen 1,7)
Oběd Polévka bramborová (alergen 1,7)
Vepřové plátky na zázrovu, těstovinové kloboučky, čaj (alergen 1,7)
Svačina Kaierka se sýrem Palouček, jahodové mléko (alergen 1,7)
Středa 12.1.2022
Přesnídávka Houska s bylinkovou pomazánkou, mandarinka, mléko (alergen 1,7)
Oběd Polévka hrstková (alergen 1,7)
Rybí prsty s bramborovou kaší, hruškový kompot, čaj (alergen 1,4,7)
Svačina Chléb Šumava s máslem, ředkvičky, Coca drink (alergen 1,7)
Čtvrtek 13.1.2022
Přesnídávka Tousty se šunkou a sýrem, paprika, bílá káva (alergen 1,7)
Oběd Polévka kuřecí vývar se zeleninou a písmenky (alergen 1,3,7,9)
Vepřová kotleta na česneku, špenát, bramborový knedlík, čaj  (alergen 1,3,7)
Svačina Tvarohový šáteček, ovoce, banánové mléko  (alergen 1,7)
Pátek 14.1.2022
Přesnídávka Rohlík s pomazánkovým máslem, ovoce, nesquik (alergen 1,7)
Oběd Polévka zeleninová s krupkami (alergen 1,7,9)
Francouzské brambory, červená řepa, čaj (alergen 1,3,7)
Svačina Sýrový rohlík, zelenina, mléko (alergen 1,7)
_______________________________________________________________________________
Změna jídelníčku vyhrazena

 

 

 

 

 

 

 Jídelníček Hrušovanské
JÍDELNÍČEK OD 10. 1. DO 15. 1. 2022
 Pondělí 10.1.2022
Přesnídávka Chléb s lučinou, zelenina, bílá káva (alergen 1,7)
Oběd Polévka česnekový krém s kroupami [1,3,7,9,10]
Těstoviny Penne s kuřecím mase ve smetanové omáčce, sýr, čaj [1,3,7]
Svačina Houska s medem, ovoce, čaj (alergen 1,7)
Úterý 11.1.2022
Přesnídávka
Oběd ZAVŘENÁ MŠ
Svačina
Středa 12.1.2022
Přesnídávka
Oběd ZAVŘENÁ MŠ
Svačina
Čtvrtek 13.1.2022
Přesnídávka
Oběd ZAVŘENÁ MŠ
Svačina
Pátek 14.1.2022
Přesnídávka
Oběd ZAVŘENÁ MŠ
Svačina
_______________________________________________________________________________
Změna jídelníčku vyhrazena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111Výše stravného pro školní rok 2021/2022

Na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle §5 odst. 2, přílohy č. 2,

„Výživové normy pro školní stravování“ jsou stanoveny tyto ceny stravného:

strávníci do 6 let celodenní  polodenní
přesnídávka 9,- Kč  9,- Kč
oběd 25,- Kč 25,- Kč
svačina  8,- Kč       –
pitný režim 3,- Kč 2,- Kč
Celkem za den 45,- Kč 36,- Kč
Strávníci 7 let a výše celodenní  polodenní
přesnídávka 10,- Kč  10,- Kč
oběd 27,- Kč 27,- Kč
svačina  9,- Kč       –
pitný režim 3,- Kč 2,- Kč
Celkem za den 49,- Kč 39,- Kč

Pokud dítě dovrší v daném školním roce (tj. pro tento školní rok do 31.8.2022) věku pro zařazení do vyšší kategorie, je dle vyhlášky č. 107/2008 Sb. tak zařazen již od začátku školního roku (tj. od 1.9.2021).

V Praze dne 31.8.2021
Simona Vlčková
vedoucí školní jídelny

Provozní řád školní jídelny pro strávníky

1. Povinnost stravování v mateřské škole je stanovena pro všechny děti, které

jsou v době podávání jídla přítomny.

2. Jídlo pro děti mateřské školy je podáváno 3x denně a mezi jednotlivými jídly

nesmí časový odstup přesáhnout 3 hodiny.

Režim stravování:

doba podávání dopolední svačiny   8,30 –   9,00 hod – I. a III. třída     9,00 – 9,30 hod. – II.tř.

doba podávání oběda                     11,30 – 12,00 hod. – I. a III.třída    12,00 – 12,30 hod – II.tř.

doba podávání odpolední svačiny  14,30 – 15,00 hod.  -všechny třídy

3. Stravné se platí zálohově na celý měsíc dopředu. Částka odpovídající součinu počtu  dní provozu mateřské školy a ceny celodenního (polodenního) stravného je ponížená o přeplatek stravného z předchozího měsíce. Stravné se platí složenkou nebo převodem vždy do desátého v měsíci.

Odhlášení stravy je možné den předem nebo v týž den ráno do 8 hod.jen v MŠ Bílenecké nám.

MŠ Hrušovanské nám. je nutné odhlášení stravy den předem nejpozději do 12,30 hod. Vyzvedávání obědů je možné pouze první den nepřítomnosti dítěte od 10,30 hod. do 11 hod. téhož dne.

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny po dohodě v úterý a čtvrtek  v dopoledních hodinách.

Pokud strávník nezaplatí včas, nebude mu podána strava.

4. Na konci školního roku se přeplatek stravného převádí do následujícího školního roku, v případě ukončení docházky je přeplatek vrácen na bankovní účet strávníka.

5. Polévka je podávána u stolu. Poté děti přistoupí k výdejní lince, kde obdrží

jídlo. Lžíce a pití je již připraveno na stolech. Příbory si připravují děti. Po

konzumaci si strávník vše odnese na vyčleněný pult.

6. Strávníci se v jídelně chovají ukázněně, ohleduplně a v souladu

s hygienickými a společenskými pravidly při stravování.

7. Jakékoliv závady, ať technického nebo hygienického charakteru okamžitě

nahlásí příslušnému dozoru nebo kuchařce u výdejního pultu.

8. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě tuto skutečnost

nahlásit dozoru v jídelně

9. Odnášení potravin z prostoru školní jídelny do budovy školky je zakázáno.

Pod dozorem může být odneseno pouze ovoce.

10. Jídelní lístek je vyvěšován pro rodiče na chodbě v šatně dětí.

11. Pokud mají rodiče připomínky ke školnímu stravováním, mohou se vždy

obrátit na vedoucí školní jídelny v úředních hodinách.

V Praze dne 31.8.2020

Simona Vlčková

vedoucí školní jídelny

Vedoucí školní jídelny

Veškeré informace o školní jídelně a o platbách za stravné vám podá

vedoucí školní jídelny paní Simona Vlčková

v kanceláři MŠ na Bíleneckém náměstí v době od 8 – 12 hodin nebo

na telefonním čísle 721 256 062


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/247122/virtual/www/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 739