Pedagogický sbor:

I. třída

p. učitelka Pavla Kurková

p. učitelka Petra Marková

II. třída

učitelka Monika Šefrnová

p. ředitelka  Lenka Hromadníková  

školní asistentka Nesrín Kocabas (personální podpora hrazena z fondů OP JAK)

III. třída

p. učitelka   Pavla Vítková – pověřena vedoucí uč. detaš. pracoviště

p.učitelka    Blanka Jiříková

Provozní pracovníci:

ved.školní jídelny

hospodářka školy      paní  Simona Vlčková

vedoucí kuchařka      paní  Iveta Šmídová

kuchařka                   paní Lucie Tůmová

školnice, úklid            paní Pavla Javůrková

školnice, kuchyň         paní Pavlína Hluší – detaš.pracoviště