,,My jsme všichni kamarádi, my se máme všichni rádi - je nám jako v pohádce“

Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

telefon: 284680836, e-mail: msbilenecke@msbilenecke.cz

 

Aktuality a informace
l

Zápis

2023 – 2024 / přihláška
informace k zápisu
evidenční list

Školní Jídelna

jídelníček Bílenecké / jídelníček Hrušovanské
platby za stravné
provozní řád / vedoucí šk. jídelny

Náš program

  celoroční projekt

O nás

Při sestavování programu vycházíme z nejpřirozenějších činností, které jsou charakteristické pro předškolní věk, z hlavních cílů předškolního vzdělávání a též s přihlédnutím na polohu naší školy (obce) blíže k přírodě.

Dítě jako individualita s vlastními potřebami, možnostmi a právy je východiskem našich pedagogických snah a postojů. Jde nám důsledně o individuální přístup ke každému dítěti, poskytnout širokou nabídku činností podle jejich zájmu, schopností a dovedností, vytvoření tvořivého a sympatizujícího vedení dětí, prostředí a cíleného působení. Jde nám o vytváření vhodných podmínek pro komunikaci všech lidí, které naše škola sdružuje, aby přispívala k vytváření atmosféry pohody, klidu a jednotného působení. Při práci s dětmi považujeme za důležité: odbornost pedagogů, ohleduplnost, vlídnost, odpovědnost, tvořivost, spokojenost, přátelství a partnerství, tolerance, obětavost, takt.

 

SOVIČKY

 Lenka Hromadníková /  Monika Šefrnová

MOTÝLCI

Pavla Vítková / Blanka Jiříková

ŽELVIČKY

Pavla Kurková / Petra Marková
 

Aktuality

Den dětí

Dne 1.6. oslavíme s dětmi MDD. Zúčastníme se programu připravovaného základní školou na jejich školním hřišti a dále bude pro děti připraveno překvapení ve školkách. Oběd bude o něco později, proto děti, které chodí po obědě domů vyzvedávejte až od 13...

číst více

Loučení s předškolními dětmi

Na 15.6. 2023 od 16 hodin je naplánováno loučení s předškolními dětmi na školní zahradě na Bíleneckém náměstí.  Další informace o organizaci a programu vám sdělíme před akcí. Tento program je pouze pro předškolní děti a jejich rodiče.

číst více

Přespání v MŠ

Pro předškolní děti, které odchází po prázdninách do ZŠ bude dne 20.6. přespání ve školce. Podrobnější informace vám předají p.učitelky na třídě před plánovanou akcí. 

číst více

Fotografování

Ve středu 24.5.2023 se budou děti fotografovat na společnou pamětní fotografii. Pokud bude dobré počasí budou se fotit na školní zahradě na Bíleneckém náměstí. Motýlci od 10,00 hodin Želvičky od 10,30 hodin Sovičky od 11 hodin

číst více

Škola v přírodě

Třídní schůzka Dne 22. 6. 2023 od 16 hodin  se bude konat třídní schůzka k výjezdu na školu v přírodě. Dostanete zde veškeré informace ohledně organizace a činností na švpř. Dále také odpovědi na vaše případné dotazy. Na schůzku přineste vyplněné...

číst více

Zdražení stravného od 1.5.2023

V důsledku všeobecného zdražování cen potravin a navýšení finančních normativů Ministerstvem školství,  jsme nuceni od 1. 5. 2023 navýšit cenu stravného následovně: STRÁVNÍCI 3-6 let Přesnídávka……………………….14 Kč Oběd………………………………….36 Kč Svačina………………………………13 Kč...

číst více

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 8 – Dolní Chabry v době hlavních prázdnin školního roku 2022/2023 Měsíc červenec: 3.7 -14. 7. 2023 otevřeny: MŠ Chaberáček                          ...

číst více

Oznámení o konání školy v přírodě

Od 5.6. do 9.6. 2023 pojedou předškolní děti (děti v posledním ročníku před nástupem do ZŠ) z naší mateřské školy na výjezd do školy v přírodě do Jizerských hor - Chata Milada.   

číst více

Čerpání finanční podpory

Vážení rodiče, zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti –...

číst více
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.