Zákonný zástupce dítěte povinně vzdělávaného, omlouvá dítě z povinného předškolního vzdělávání co nejdříve a to telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, nejpozději do 2 dnů s výjimkou prázdnin.

Omluva musí být vždy doložena písemně, buď předem, nebo nejpozději do tří dnů nepřítomnosti.

Písemnou omluvu je možno podat buď:

vyplněním omluvenkového listu

emailem s uvedením povinných údajů – jméno a příjmení dítěte, datum narození, třída, kterou dítě navštěvuje a důvod nepřítomnosti a následně vyplnit omluvenkový list, který má každé předškolní dítě k dispozici na třídách

Všechny omluvenky musí být evidovány. Zameškané hodiny musí učitelky hlásit ředitelce školy.

Viz. Školní řád