PROJEKT „Digitalizujeme školu“

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční...

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Rada MČ Praha-Dolní Chabry vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Bílenecké náměstí. Do konkursního řízení se můžete hlásit do 29. února 2024 do 15:00 hodin. Mateřská škola Bílenecké náměstí, známá také jako Pohádková...

Nejdůležitější informace z třídní schůzky

Nejdůležitější informace, které byly sděleny na třídní schůzce   rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho dodatkem, seznámení potvrdí svým podpisem na archu v šatně, Školní řád jsou povinni všichni dodržovat! dodržujte ranní příchod dětí nejpozději do 8...

PROJEKT „Spokojené děti“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků...

Školní řád

Školní řád 2023 Školní řád – PDF ke stažení