Čerpání finanční podpory

Vážení rodiče, zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti –...

Platby

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 900,- Kč pro děti s běžnou docházkou Úplata za školné plaťte převodem na účet č. 181292777/0300 Je možné zaplatit i více měsíců na jednou Úplata za kalendářní měsíc je...

Jak to u nás chodí

Provozní doba na obou  mateřských školách je od 6,30 do 17 hodin. Děti se scházejí do 8,00 hodin. (Po dohodě nejpozději do 8,30 hodin) Povinná docházka pro děti s povinným předškolním vzděláváním se uskutečňuje v době od 8 do 12 hodin (4 hodiny denně). Pozdější...

Školní vzdělávací program ,, Je nám hezky na světě“

Údaje o škole: Název školy: Mateřská škola Bílenecké nám., příspěvková organizace Adresa školy: Mateřská škola Bílenecké nám., Bílenecké náměstí 33, Praha 8 – Dolní Chabry, 18400 Ředitelka školy: Lenka Hromadníková   Kontakt: 284 680 836, 733 667 131...

Informace k zahájení

  Nejdůležitější informace při zahájení školního roku: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  Do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě naprosto zdravé, bez příznaků nemoci – teplota, kašel, rýma apod....