Nejdůležitější informace z třídní schůzky

Nejdůležitější informace, které byly sděleny na třídní schůzce   rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho dodatkem, seznámení potvrdí svým podpisem na archu v šatně, Školní řád jsou povinni všichni dodržovat! dodržujte ranní příchod dětí nejpozději do 8...

PROJEKT „Spokojené děti“ byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků...

Školní řád

Školní řád 2023 Školní řád – PDF ke stažení  

Výše úplatku za vzdělání pro školní rok 2023/2024

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 1100,- Kč pro děti s běžnou docházkou Úplata za školné plaťte převodem na účet č. 181292777/0300 Je možné zaplatit i více měsíců na jednou Úplata za kalendářní měsíc je splatná...