Zdražení stravného od 1.5.2023

V důsledku všeobecného zdražování cen potravin a navýšení finančních normativů Ministerstvem školství,  jsme nuceni od 1. 5. 2023 navýšit cenu stravného následovně: STRÁVNÍCI 3-6 let Přesnídávka……………………….14 Kč Oběd………………………………….36 Kč Svačina………………………………13 Kč...

Prázdninový provoz

Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 8 – Dolní Chabry v době hlavních prázdnin školního roku 2022/2023 Měsíc červenec: 3.7 -14. 7. 2023 otevřeny: MŠ Chaberáček                          ...

Čerpání finanční podpory

Vážení rodiče, zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo možnost čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti –...

Platby

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 900,- Kč pro děti s běžnou docházkou Úplata za školné plaťte převodem na účet č. 181292777/0300 Je možné zaplatit i více měsíců na jednou Úplata za kalendářní měsíc je...