Zrušení karnevalu

Milí rodiče, vzhledem k většímu výskytu případů onemocnění nákazou Covid u dětí v MŠ, prozatím odkládáme termín karnevalu na neurčito. 

Zdražení stravného – upřesnění

Vzhledem k celkovému zdražování potravin, energií apod. jsme nuceni od 1.12.2021 navýšit cenu stravného o 4 Kč na den. Navýšení trvalých příkazů na měsíc si prosím nastavte o 80 Kč více.

Školné

Vážení rodiče, dle ,,Školního řádu“ je úplata školného na kalendářní měsíc splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce. Žádám vás, abyste tento termín dodržovali. Děkuji L. Hromadníková

Informace z třídních schůzek

Na třídních schůzkách byly odhlasovány příspěvky do Klubu rodičů a zůstávají jako v loňském roce – 1600,-Kč  a 2100,-Kč pro předškolní děti a sourozence. Dále byli zvolení zástupci tříd a to za I.třídu paní Havlíčková, za II. třídu paní Šírová a za...

Organizační pokyny pro nástup dětí do MŠ od 1. 9. 2021

Organizační pokyny pro nástup dětí do MŠ od 1. 9. 2021 Do prostoru školy i školní zahrady nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID – 19 – tj. zvýšená teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní...

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/247122/virtual/www/wp-content/plugins/wp-accessibility-helper/inc/wah-front-functions.php on line 739