Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Bílenecké náměstí ve  dnech 23.- 30. prosince 2022. Ředitelka mateřské školy Bílenecké nám., zřízené městskou částí Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním,...

Informace ze zahajovací třídní schůzky

Nejdůležitější informace, které byly sděleny na třídní schůzce   rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho dodatkem, seznámení potvrdí svým podpisem na archu v šatně, Školní řád jsou povinni všichni dodržovat! dodržujte ranní příchod dětí nejpozději do 8...

Co nového od 1.9.2022

Na Hrušovanském náměstí byla třída přejmenována na třídu MOTÝLKŮ. Na všech třídách jsou obnoveny značky dětí, proto si budou všechny děti při nástupu do MŠ vybírat nové značky.  Školní rok na naší MŠ začíná 1.9.2022, ale v ZŠ až 5.9. 2022. Pokud nebudou vaše děti...

Informace o provozu MŠ

Vážení rodiče,  zde uvádíme několik nejdůležitějších informací k provozu našich mateřských škol.. Další důležité informace budou podle potřeby publikovány, sledujte proto pravidelně naše webové stránky 1)  Adaptace dětí Děti věkově dospěly k nástupu do...

Zahájení školního roku

Zahájení nového školního roku 2022/2023 bude na obou mateřských školách ve čtvrtek 1. 9. 2022.