,,My jsme všichni kamarádi, my se máme všichni rádi - je nám jako v pohádce“

Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33

184 00 Praha 8 – Dolní Chabry

telefon: 284680836, e-mail: msbilenecke@msbilenecke.cz

 

Aktuality a informace
l

Zápis

2023 – 2024 / přihláška
informace k zápisu
evidenční list

Školní Jídelna

jídelníček Bílenecké / jídelníček Hrušovanské
platby za stravné
provozní řád / vedoucí šk. jídelny

Náš program

  celoroční projekt

O nás

Při sestavování programu vycházíme z nejpřirozenějších činností, které jsou charakteristické pro předškolní věk, z hlavních cílů předškolního vzdělávání a též s přihlédnutím na polohu naší školy (obce) blíže k přírodě.

Dítě jako individualita s vlastními potřebami, možnostmi a právy je východiskem našich pedagogických snah a postojů. Jde nám důsledně o individuální přístup ke každému dítěti, poskytnout širokou nabídku činností podle jejich zájmu, schopností a dovedností, vytvoření tvořivého a sympatizujícího vedení dětí, prostředí a cíleného působení. Jde nám o vytváření vhodných podmínek pro komunikaci všech lidí, které naše škola sdružuje, aby přispívala k vytváření atmosféry pohody, klidu a jednotného působení. Při práci s dětmi považujeme za důležité: odbornost pedagogů, ohleduplnost, vlídnost, odpovědnost, tvořivost, spokojenost, přátelství a partnerství, tolerance, obětavost, takt.

 

SOVIČKY

 Lenka Hromadníková /  Monika Šefrnová

MOTÝLCI

Pavla Vítková / Blanka Jiříková

ŽELVIČKY

Pavla Kurková / Petra Marková
 

Aktuality

Informace ze zahajovací třídní schůzky

Nejdůležitější informace, které byly sděleny na třídní schůzce   rodiče se seznámí se Školním řádem a jeho dodatkem, seznámení potvrdí svým podpisem na archu v šatně, Školní řád jsou povinni všichni dodržovat! dodržujte ranní příchod dětí nejpozději do 8...

číst více

Co nového od 1.9.2022

Na Hrušovanském náměstí byla třída přejmenována na třídu MOTÝLKŮ. Na všech třídách jsou obnoveny značky dětí, proto si budou všechny děti při nástupu do MŠ vybírat nové značky.  Školní rok na naší MŠ začíná 1.9.2022, ale v ZŠ až 5.9. 2022. Pokud nebudou vaše děti...

číst více

Informace o provozu MŠ

Vážení rodiče,  zde uvádíme několik nejdůležitějších informací k provozu našich mateřských škol.. Další důležité informace budou podle potřeby publikovány, sledujte proto pravidelně naše webové stránky 1)  Adaptace dětí Děti věkově dospěly k nástupu do...

číst více

Informace k zahájení

  Nejdůležitější informace při zahájení školního roku: Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  Do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě naprosto zdravé, bez příznaků nemoci – teplota, kašel, rýma apod....

číst více
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.