MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Úprava provozu od 8.6.2020Úprava organizace přijímání a vyzvedávání dětí od 8. 6. 2020   Od pondělí 8. 6. 2020 platí, že... arr3Dodatek školního řádu Dodatek školního řádu ,, Opatření Covid 19" Tento dokument stanovuje základní provozní... arr3Důležité informace k obnovení provozu Vážení rodiče, bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců a Vaše, je pro nás prioritou. Samozřejmě to... arr3Obnova provozuV souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření je plánován termín obnovení provozu MŠ od 25.... arr3Prázdninový provozPrázdninový provoz na MŠ Bílenecké náměstí bude probíhat od 1. 7. do 10. 7. 2020. Péče o děti...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» Informace o zápisu 2020/2021
Informace o zápisu dětí do Mateřské školy Bílenecké nám. pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Zápisy na školní rok 2020/2021 budou probíhat 13. 5. 2020 od 12:00 hod do 17:00 hod

bez osobní přítomnosti dětí v MŠ

 

Vzhledem k mimořádným opatřením upřednostňujeme:

 

1. podání přihlášky datovou schránkou,
2. emailem s elektronickým podpisem, (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou – doporučeně – pro kontrolu podání

 

4. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

 

V těchto případech (bod 1–3) bude registrační číslo dítěte oznámeno ZZ prostřednictvím dodaných kontaktních údajů

Vzhledem k možnostem podání přihlášky bez osobní přítomnosti v MŠ stanovuje ředitelka

termíny pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 4. 5. 2020 do 13. 5. 2020

(doručení žádostí do MŠ do 13. 5. 2020)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k doručení:

1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou

oběma zákonnými zástupci – dokument na webových stránkách MŠ (jeden rodič viz přihláška do MŠ)

2. Evidenční list dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný oběma

zákonnými zástupci – originál – dokument na webových stránkách MŠ

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a). prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz prohlášení rodičů – ke stažení na webových stránkách MŠ), a

b) doloží kopii očkovacího průkazu.

3. Rodný list dítěte – kopii – cizí státní příslušníci – rodný list dítěte nebo platný pas s povoleným pobytem delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce.

Školským obvodem - spádovost – Mateřské školy Bílenecké nám., Praha - Dolní Chabry je území městské části Praha - Dolní Chabry

(MHMP – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech mateřských škol)

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale Kritéria Mateřské školy Bílenecké nám., Praha 8 – Dolní Chabry  pro přijímání dětí ke školnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021.

 

Tiskopisy k vyzvednutí v MŠ 4 . 5. – 5. 5. 2020 od 10–12 

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

ke stažení *.docxke stažení *.pdf

 


 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ

ke stažení *.docxke stažení *.pdf

 


 

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ke stažení *.docxke stažení *.pdf

 


 

 

 

ZGJmZD