MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Dodatek školního řádu Dodatek školního řádu ,, Opatření Covid 19" Tento dokument stanovuje základní provozní... arr3Důležité informace k obnovení provozu Vážení rodiče, bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců a Vaše, je pro nás prioritou. Samozřejmě to... arr3Obnova provozuV souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření je plánován termín obnovení provozu MŠ od 25.... arr3Prázdninový provozPrázdninový provoz na MŠ Bílenecké náměstí bude probíhat od 1. 7. do 10. 7. 2020. Péče o děti... arr3Úprava úplaty za vzděláváníVážení rodiče, ředitelka mateřské školy na základě přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY Bílenecké... arr3Uzavření MŠUzavření mateřských škol provozovaných MČ Praha - Dolní Chabry Na základě rozhodnutí Rady Městské... arr3Potvrzení o ošetřování dítěteVážení rodiče, pro dobu uzavření našich MŠ budeme ,,Povrzení o ošetřování dítěte po dobu uzavření... arr3DOPORUČENÍ ŠKOLY KE KORONAVIRU:DOPORUČENÍ ŠKOLY KE KORONAVIRU:Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření... arr3Hledáme učitelkuVzhledem k tomu, že nám odchází p. učitelka Zídková na mateřskou dovolenou, hledáme pro naši... arr3Změna v omlouvání dětíNOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ   KAŽDÁ TŘÍDA MÁ SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, NA KTERÉ VOLEJTE,...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

Náš program
Program na poslední týden v květnu a červen

Halí, balí, halí ,hej, bylo nám tu spolu hej !

Charakteristika a záměry bloku

 

Poslední týden v květnu a měsíc červen bude pro nás všechny zcela novou zkušeností. Setkáme se dlouhých dvou měsících a pro naše malé kamarády to může být opět malý začátek školního roku. Našim hlavním cílem bude všem usnadnit opětovný návrat do kolektivu v MŠ. Budeme se snažit trávit co nejvíce času na školních zahradách. Na Bíleneckém. nám se budou obě třídy pravidelně střídat na malé a velké zahradě. Většinu činností se pokusíme přenést do vnějších podmínek.

Zpřísněná hygienická opatření budou jistě obtížná pro děti i dospělé. Naší snahou bude závažnou situaci odlehčit, prožívat veselé společné chvíle naplněné aktivní činností v oblasti pohybové, výtvarné, pracovní, hudební i literární.

Těšíme se na společně strávené chvíle s naší pohádkovou babičkou, s Honzíkem a Aničkou.

Kamarádům i rodičům dětí, s nimiž se do konce školního roku neuvidíme, děkujeme a přejeme příjemně strávený letní čas.

Všechny rodiče, kteří přivedou své děti 25.5.2020 žádáme o trpělivost, neboť nikdo nevíme, co provoz v nových podmínkách přinese za komplikace. Ty se budeme snažit operativně řešit ke spokojenosti všech.

 

Vzdělávací cíle:

-       Usnadnit adaptaci dětí po dvouměsíčním uzavření provozu COVID 19

-       Společně si vytvořit nová hygienická pravidla

-       Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost

-       Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností

-       Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, ochrana přírody, naší planety

-       Posilovat prosociální chování

-       Při společné oslavě dne dětí si uvědomit rovnost dětí a lidí bez rozdílu barvy pleti

-       Procvičovat fonetický sluch

 

 

Vzdělávací nabídka činností:

-        Vytvoření nových hygienických pravidel o upevnění stávajících

-        Přímé pozorování přírody

-        Hry s pískem, vodou a využití přírodnin při hře i tvorbě

-        Využívat zahrady k posilování fyzické zdatnosti (běh, překážky, míče, koloběžky apod.)

-        Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií

-        Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, vokální činnosti

-        Výtvarné zpracování zážitků

-        Uspořádat na jednotlivých třídách oslavu MDD formou karnevalu, soutěže, tanec, odměny

-        Třídit zvýšené množství jednorázových předmětů

Akce:

28.5. Individuální fotografování předškoláků na tablo

1.6. Oslava MDD

17.6. Loučení s předškoláky v jednotlivých třídách pouze se spolužáky Bílenecké

18.6. Loučení s předškoláky pouze se spolužáky Hrušovanské nám.

Rozvrh kulturních akcí a činností

 

Rozvrh kulturních akcí a činností
ZÁŘÍ 2019
Datum Akce Hodina
5.9. Třídní schůzka v MŠ na Bíleneckém náměstí 16, 00
16.9. Naučný program    ,,Skřítky krmit povoleno" 9,00 - 10,15
18.9. Seznamovací odpoledne na školní zahradě od 16,00
20.9. Sportovní den v ZŠ dopoledne
ŘÍJEN 2019
Celý říjen probíhá na školce akce ,,Hrátky s přírodninami"
8.10. Vánoční fotografování ve školce dopoledne
11.10. Akce pro předškolní dětí - návštěva Toulcova dvora program ,,Lesní království" dopoledne
23.10. Program ,,Šifra mistra Brailla" 9,15 - 11,30
31.10. ,,Strašidlácký den" dopoledne
28.10. Státní svátek
29.-30.10. Podzimní prázdniny v ZŠ
LISTOPAD 2019
7.11. Divadelní představení   ,, Malý pán" 10, 00     ChD
12.11. Lampiónový průvod - oslava sv.Martina 17, 00
18.11. Naučný program   ,,Čistíme si zoubky pro hezký úsměv" 8,30 - 11,30
PROSINEC 2019
5.12. Mikulášská nadílka ,,čertíkování" dopoledne
10.12. Vánoční setkání - akce pro rodiče 16, 00
12.12. Vánoce ve školce dopoledne
19.12. Divadelní představení      ,, Sněžibába a čert" 10, 00     ChD
od 23.12. Vánoční prázdniny
LEDEN 2020
14.1. Divadelní představení        ,, Tři prasátka" 10, 00       ChD
31.1. Pololetní prázdniny v ZŠ
ÚNOR 2020
10.2. ,,Navaro kouzelník a bublinky" 10, 00        ChD
Masopust
24.2.-1.3. Jarní prázdniny v ZŠ
BŘEZEN 2020
6.3 Den otevřených dveří v ZŠ dopoledne pro MŠ
17.3. Divadelní představení     ,, Ošklivé káče" 10, 00        ChD
Karnevalový rej ve školce
Testy školní zralosti
DUBEN 2020
8.4. ,,Velikonoční zajíček" dopoledne pro MŠ
9.4. Divadelní představení   ,, Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce" 10, 00        ChD
14.4. Klaun ,,Pepíno" 10, 00
30.4. ,,Baba Zimice" dopoledne
9.4. Velikonoční prázdniny
10.-13.4. Velikonoční svátky
KVĚTEN 2020
Výlet lodí
12.5. Divadelní představení   ,,Tři medvědi a drzá Máša" 10, 00       ChD
1. + 8.5. Státní svátky
ČERVENEN 2020
1.6. Dětský den v ZŠ dopoledne
Škola v přírodě
17.6. Loučení s předškolními dětmi 16, 00
30.6. Konec školního roku
Další akce a činnosti budou v průběhu školního roku doplňovány dle aktuální situace.
Celoroční programový projekt pro školní rok 2019/2020

„ TAJEMSTVÍ BABIČČINA KOŠÍČKU“

 

Motto    : „ Rok jde pořád dokola, nikdy nejde nazpátek.

Jenom občas najde chvilku, převleče si kabátek. „

 

Pohádková babička, která vždy převlékne svůj kabátek podle ročního období, bude mít košíček plný překvapení. Může to být pohádka, pozvánka do divadla

nebo na procházku, při níž budou děti hledat cestu k hádance. Naší snahou bude využívat rozmanité způsoby a prostředky při nich se děti budou přirozenou a hlavně hravou formou seznamovat s životem kolem nás.

 

Po prázdninách se společně setkáme my, staří kamarádi. Současně budeme navazovat kontakty s novými dětmi a rodiči, navzájem se budeme seznamovat. Seznámíme všechny s prostorami školy a jejich vybavením. Budeme si vyprávět o prázdninových zážitcích. Vytvoříme si pravidla společného soužití, která nám budou nápomocna při bezpečné hře, práci i pohybových činnostech v hernách, na školních zahradách i při pobytu na ulici. Ale hlavně si budeme hrát.

 

Téma pro babí léto jsme zvolili „ Já, ty, my dohromady“.

Podzimní období nám přiblíží témata „ Čas jablíčkových vůní“,  „Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy“.

V tomto období bude mít babička v košíčku nejrůznější náměty a pohádky o podzimu.

Drobné námětové celky, aktuální k darům přírody i jejich změnách mohou být inspirované jednoduchým říkadlem, básní či písní. Tak nám zprostředkují vzdělání ve všech oblastech a přinesou radost, legraci i prostor pro uplatnění vlastní dětské zkušenosti.

Babička zachumlaná v teplém kabátku, odhalí největší překvapení začátku zimy v tématu „O Ježíškovi a Vánocích taky“. Při společném těšení na Vánoce, budeme  zpívat, recitovat, tančit a tvořit nejrůznějšími kreativními technikami.

Společně prožijeme tradiční adventní činnosti, přičemž posílíme rozvoj estetického cítění, vnímání a prožívání.

„Novému roku vinšujeme“ a „Masopust držíme, nic se nebojíme“.

To jsou témata pro začátek nového roku. Projdeme po školce s tříkrálovou koledou a společně i s rodiči půjdeme v tradičním masopustním průvodu. Možnost prohlubování estetického cítění budeme dětem poskytovat v průběhu celého školního roku a to divadelními představeními, různými výchovně vzdělávacími programy a hlavně vlastní recitací, tvorbou, zpěvem a pohybem. V košíčku jistě babička přinese krásnou pohádku. V zimním období si budeme užívat radovánky se sněhem při pobytu venku. Pohybové činnosti, nezbytné pro rozvoj hrubé motoriky, budou pravidelně zařazovány již od prvních dnů a to formou tělovýchovných a pohybových chvilek v hernách i na zahradách MŠ.

Začátkem března budeme jistě netrpělivě vyhlížet první posly jara.                Téma „Huš,huš,huš, uteč, zimo, už…“ je výmluvné. Společně budeme pozorovat přírodu a její proměnu. I babiččin oděv se změní. V košíčku přinese první květiny a radostné zprávy z přírody, pohádky, říkadla, písničky a tanečky.

Vše krásné výtvarně zobrazíme, což bude podporovat rozvoj fantazie dětí.

„Něco ťuklo, vejce puklo“ a v košíčku budou mláďata ze dvora, z lesa a volné přírody, rovněž malovaná vajíčka a my se budeme věnovat tradicím spojeným s Velikonocemi. Tím budeme vytvářet základy pozitivních vztahů k životu i ke kultuře. Budeme si všímat aprílového počasí. A na konci měsíce vyneseme „Babici Zimici“.

„Kliky háky, třesky plesky, příroda už kvete hezky „. Jarní nádheru budeme prožívat při společných činnostech. Bude příležitost upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou. Oslava „ Dne matek“ je silným okamžikem pro posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině.

„Halí balí heja hej, bylo nám tu spolu HEJ!“.

Na konci měsíce června babička přinese ve svém košíčku opět léto a my jsme společně prožili čtvero ročních období.

Ač v heterogenních třídách jistě budou mít svůj dostatečný prostor i předškoláci.

Pravidelně budou pracovat v dopoledních i v odpoledních činnostech s vlastní sadou pracovních sešitů KuliFerda. Grafomotorické dovednosti, zrakové vnímání i předmatematické představy budou rovněž rozvíjeny i na pracovních listech, které mají rodiče k nahlédnutí na nástěnkách i ve třídách.

 

Sluchové vnímání a jazykové dovednosti budou procvičovány v básních, říkadlech, písních i vlastním vyprávění. Každá třída má bohatou nabídku her a metodických materiálů určených právě budoucím prvňáčkům.

Skupina předškolních dětí vyjede na výchovně vzdělávací program.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA NA BŘEZEN

 

TÉMA NA BŘEZEN: „Huš,huš,huš, uteč, zimo, už…

Charakteristika bloku:

Začátkem března budeme jistě netrpělivě vyhlížet první posly jara. Při procházkách a pobytu na zahrádce budeme společně pozorovat, jak se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku – proměny počasí. I babiččin oděv se změní. V košíčku přinese první květiny a radostné zprávy z přírody, pohádky, říkadla, písničky a tanečky. Pro rozvoj fantazie použijeme pestré materiály. Společně se připravíme na karnevalové dopoledne plné soutěží, tance a dobré nálady.

Vzdělávací cíle:

-        Rozšíření si povědomí o jarních změnách v přírodě

-        Seznámení se s prvními jarními kytičkami

-        Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

-        Rozvíjení jemné motoriky i grafomotoriky – využívání tematických pracovních listů i pracovního sešitu

-        Rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i MŠ

-        Seznamovat se s různými výtvarnými materiály

-        Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-        Prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost

-        Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Vzdělávací nabídka činností:

-        Vycházka do přírody, pozorování změn v přírodě

-        Pozorování a rozhovory o počasí na jaře

-        Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-        Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky

-        Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-        Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace, podporování souvislého vyjadřování celou větou (vyprávění příběhů, zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, atd.)

-        Návštěva základní školy s předškoláky

-        Přípravy na karnevalový rej ve školce

-        Hudební a hudebně - pohybové činnosti

 

 

Akce:

6. 3.     Den otevřených dveří v ZŠ, návštěva ZŠ s předškoláky

11. 3.   Karnevalový rej

12. 3.   Kouzelník Navaro a bublinky CHD

17. 3.   Divadlo „Ošklivé káče“ CHD

26. 3.   Divadlo CHD  - Velikonoční program

 

 

 

TÉMA NA ÚNOR

 

MASOPUST DRŽÍME, NIC SE NENUDÍME…

Charakteristika a záměry bloku:

MŮJ MILEJ MASOPUST, JEN TAK NÁS NEOPUSŤ…

 

Zima se stále nechce vzdát své vlády. Proto si čekání na jaro zpříjemníme přípravou na Masopust.  Zaměříme se na přiblížení podstaty masopustních oslav předškolním dětem v souvislosti s lidovou tradicí. Procvičíme rytmické cítění, seznámíme se s hudebními nástroji, rozvineme pohybovou improvizaci při poslechu rozmanitých hudebních stylů. Při pohybu procvičíme názvy částí těla a jeho správné držení. Upevníme si správné stravovací návyky a zdravý životní styl. Při všech činnostech budeme rozvíjet slovní zásobu a prohloubíme základy společenského chování.

 

Vzdělávací cíle:

-          Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

-          Seznamování se se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-          Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          Rozvoj společenského a estetického vkusu

-          Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným.

-          Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          Rozvoj komunikativních schopností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

-          Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka činností:

 

-          Společní diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhý, apod.)

-          Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-          Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-          Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

-          Hudební a hudebně-pohybové činnosti

-          Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-          Hry a činnosti zaměřené k poznání a rozlišování zvuků, užívání gest

-          Přednes, recitace, dramatizace a zpěv.

-          Prohlížení a čtení knížek

-          Sledování pohádek obohacujících citový život dítěte

-          Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant

-          Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)

-          Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

-          Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)

-          Smyslové a psychomotorické hry

-          Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen.

-          Hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod.

Akce:

8.2.                  -  Chaberský Masopust

10.2.                 -  Kouzelník a bublinky

24.2. - 1.3.        - Jarní prázdniny

TÉMA NA LEDEN:

TÉMA NA LEDEN:

NOVÉMU ROKU VINŠUJEME

Charakteristika a záměry bloku:

VSTÁVEJ, VSTÁVEJ, RATATA, LEDEN KLEPE NA VRATA

V novém roce se sejdeme ve školičce při sdílení dojmů a zážitků z Vánoc a vánočních prázdnin. Babička nám ve svém košíčku přinese legendu i koledu o třech králích.

Leden nám, doufejme, přinese i zimní počasí a s básničkou „ Tam, kde byly včera louže, tam to dneska pěkně klouže“ se seznámíme se zimními sporty. Neopomeneme zdůraznit ochranu zdraví při sportování a hraní venku. Využijeme krásné okolí MŠ k procházkám a pozorování zimní přírody. Nově načerpané vědomosti a zážitky spolu přetvoříme ve výtvarná díla, s využitím netradičních materiálů. Předškoláci si procvičí správný úchop tužky, jemnou motoriku, s důrazem na uvolňovací cviky horní končetiny. Postupně prodloužíme dobu jejich soustředění při činnostech.

 

Vzdělávací cíle:

-          Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

-          Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným.

-          Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          Rozvoj komunikativních schopností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové a dramatické).

-          Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

-          Rozvoj kooperativních dovedností

-          Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

-          Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.

-          Rozvoj a užívání všech smyslů

-          Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi

-          Seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu.

 

Vzdělávací nabídka činností:

 

-          Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

-          Hudební a hudebně-pohybové činnosti

-          Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-          Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí.

-          Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělení slyšeného druhým, apod.)

-          Přednes, recitace, dramatizace a zpěv.

-          Poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů.

-          Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant

-          Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)

-          Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

-          Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)

-          Smyslové a psychomotorické hry

-          Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen.

-          Hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod.

-          Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)

-          Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

 

 

 

Akce:   14.1. – divadelní představení „Tři prasátka“

 

 

 

TÉMA NA PROSINEC:

 

O JEŽÍŠKOVI A O VÁNOCÍCH TAKY

Charakteristika a záměry bloku:

ANEB NADĚLME SI HEZKÉ, ČESKÉ, VOŇAVÉ VÁNOCE

A tak naší snahou v prosinci bude mít v  pohádkové školičce spokojené dětičky, které si tento měsíc velkého očekávání užijí v příjemné, klidné, předvánočně laděné atmosféře. S babičkou zapálíme první adventní svíčku, vysvětlíme si co je to advent a přiblížíme si mnoho dalších vánočních zvyků a tradic. Na oplátku my ukážeme babičce, jaké tradiční akce máme ve školce my, jako například veselé „čertíkování“, tvoření přáníček a mnoho jiného a vystoupení pro rodiče v Knorově statku. Na závěr překvapením pro všechny bude sváteční dopoledne, provoněné cukrovím, zakončené školičkovou nadílkou.

 

Vzdělávací cíle:

-          Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

-          Rozvoj psychické a fyzické pohody

-          Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet, prožívat

-          Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

-          Rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

-          Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině)

-          Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-          Seznamování se světem kultury

-          Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

-          Vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

-          Rozvoj společenského a estetického vkusu

 

Vzdělávací nabídka:

-          Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

-          Hudebně pohybová hry

-          Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-          Přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-          Aktivity podporující uvědomění si vztahů mezi lidmi

-          Činnosti zaměřené k vytváření (chápání pojmů) a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem apod.)

-          Společná setkání, povídání a aktivní naslouchání druhému

-           Využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte

-          Receptivní, slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti

-          Přípravy a realizace slavností v rámci zvyků a tradic (slavnosti v rámci zvyků a tradic)

-          Kognitivní činnosti (kladení otázek, hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

 

Akce:

5.12.

Mikulášská nadílka  ,,čertíkování"

dopoledne

10.12.

Vánoční setkání - akce pro rodiče

16, 00

12.12.

Vánoce ve školce

dopoledne

19.12.

Divadelní představení  ,,Sněžibába a čert"

10, 00     ChD

od 23.12.

Vánoční prázdniny

TÉMA NA LISTOPAD:

TÉMA NA LISTOPAD:

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

„Podzim už má na kahánku, je čas zimního spánku.“A tak se společně s naší babičkou rozloučíme se zvířátky, co se chystají k zimnímu spánku a zamáváme ptákům, co odlétají do teplých krajin. Babička nám přiblíží nastávající čas dušiček a také se spolu připravíme na čas lampiónů. Je to čas, kdy inspirováni příběhem o sv. Martinovi rádi tvoříme, zpíváme a recitujeme. Abychom si mohli užít nejen lampiónový průvod, pořádně se s babičkou přioblékneme. Babička nám také může přinést v košíku další pomocníky, se kterými lépe zvládneme nadcházející období začínající zimy a stále dříve a dříve padající tmy. Nejen předškoláci jistě uhodnou, co se v košíku skrývá.

Vzdělávací cíle:

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

-          rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          získání relativní citové samostatnosti

-          osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební, pohybové i dramatické)

-          rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních

-          seznamování  se se světem kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          osvojení si poznatků a dovedností potřebných  k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Vzdělávací nabídky činností:

-          příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, k prevenci nemocí, nezdravých návyků

-          zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)

-          jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu

-          artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-          receptivní , slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, hudebních skladeb a pístní, sledování dramatizací, divadelních scének)

-          hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry

-          přípravy a realizace zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic)

-          práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií

-          kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění

-          uvolňování paží, grafomotorika –například  let ptáků

Akce:

7.11.

Divadelní představení ,,Malý pán"

10: 00     ChD

12.11.

Lampiónový průvod - oslava sv.Martina

17: 00

18.11.

Naučný program ,,Čistíme si zoubky pro hezký úsměv"

8:30 – 11:30

Doporučená literatura: Hanka Švejdová  - metodické brožury

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

Trampoty čepice.

 

 

 

TÉMA NA ZÁŘÍ 2019

„ Já, ty, my, dohromady“

Charakteristika a záměry bloku

Pohádková babička se svým košíčkem plným tajemství bude v tomto školním roce průvodcem dětí při každodenních činnostech. Jednoduchými říkadly spojenými s pohybem pomůže dětem seznámit se navzájem, navázat  kontakty i vytvořit prosociální dětský tým. Pomůže skupině ve třídě vytvořit nová třídní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace. Naučí děti pomáhat si navzájem a být k sobě ohleduplnými. Společně zavzpomínáme na prožitky z prázdnin.  Využijeme každou chvilku ke zdravému pobytu venku. Posílíme roli předškoláka.

 

Vzdělávací cíle:

-       Získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům

-       Adaptovat se po prázdninách v prostředí MŚ

-       Společně v průběhu prvních týdnů vytvářet třídní pravidla

-       Osvojovat si elementární dovednosti důležité pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým

-       Zaměříme se na hrubou i jemnou motoriku i grafomotoriku

-       Seznamovat se s různými výtvarnými materiály

-       Pravidelně zařazovat pohybové aktivity ve třídě nebo venku

-       Prožijeme spolu s kamarády a rodiči seznamovací odpoledne s programem profesionálních herců a opékáním buřtíků

Vzdělávací nabídka:

-        Prakticky se seznámit s prostorami školky

-        Prozkoumat školní zahrady a jejich bezprostřední okolí

-        Rozhovory o prožitcích z letních prázdnin, výtvarné ztvárnění, prohlížení fotografií, obrázků či suvenýrů z prázdnin

-        Zařazovat co nejčastěji prosociální hry k posílení kamarádských vztahů, umožňujících snazší začlenění nových dětí do kolektivu

-         Pravidelné ranní cvičení, pohybové hry a tělovýchovné aktivity i na školní zahradě

-        Představení celoročního projektu

-        Zpěv známých písní, seznamování s novými písněmi

-        Recitace jednoduchých říkadel i kratších básní

-        Víme jak se správně chovat při divadelním představení

-        Předškoláci budou pracovat s pracovními listy a časopisem kuliferda

-        Grafomotorika -  kruhy jako točící se kola, motání klubíček, vlnovky jako vlnky na vodě

Akce:

-         5.9.  Schůzka rodičů – 16.00 hod.

-       16.9.  Výchovně vzdělávací pořad „Skřítky krmit povoleno“ v MŠ

-       18.9.  Seznamovací akce na školní zahradě od 16.00 hod., hry a soutěže  -  zajistí          učitelky jednotlivých tříd. Opékání buřtíků.

-       20.9.  Sportovní den v ZŚ

 

 

K realizaci tohoto programu doporučená literatura od Mgr. Hanky Švejdové

 

YjRiZTEzYm