MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Lampiónový průvodLampiónový průvod se uskuteční 12. 11. 2019 od 17 hodin. Milí rodiče a přátelé naší školičky, jak... arr3Čistíme si zoubkyDne 18.11.2019 dopoledne budeme mít na školičkách program ,,Čistíme si zoubky.... arr3Kelímky na pitíVážení rodiče, přineste dětem do školky vlastní kelímky na pití, abychom nemuseli používat... arr3Kroužky v MŠANGLIČTINA - každou středu od 15.40 do 16.20 hodin. POHYBOVÁ PRŮPRAVA - každé úterý od 15,15 do...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

Náš program
Rozvrh kulturních akcí a činností

 

Rozvrh kulturních akcí a činností
ZÁŘÍ 2019
Datum Akce Hodina
5.9. Třídní schůzka v MŠ na Bíleneckém náměstí 16, 00
16.9. Naučný program    ,,Skřítky krmit povoleno" 9,00 - 10,15
18.9. Seznamovací odpoledne na školní zahradě od 16,00
20.9. Sportovní den v ZŠ dopoledne
ŘÍJEN 2019
Celý říjen probíhá na školce akce ,,Hrátky s přírodninami"
8.10. Vánoční fotografování ve školce dopoledne
11.10. Akce pro předškolní dětí - návštěva Toulcova dvora program ,,Lesní království" dopoledne
23.10. Program ,,Šifra mistra Brailla" 9,15 - 11,30
31.10. ,,Strašidlácký den" dopoledne
28.10. Státní svátek
29.-30.10. Podzimní prázdniny v ZŠ
LISTOPAD 2019
7.11. Divadelní představení   ,, Malý pán" 10, 00     ChD
12.11. Lampiónový průvod - oslava sv.Martina 17, 00
18.11. Naučný program   ,,Čistíme si zoubky pro hezký úsměv" 8,30 - 11,30
PROSINEC 2019
5.12. Mikulášská nadílka ,,čertíkování" dopoledne
10.12. Vánoční setkání - akce pro rodiče 16, 30
12.12. Vánoce ve školce dopoledne
19.12. Divadelní představení      ,, Sněžibába a čert" 10, 00     ChD
od 23.12. Vánoční prázdniny
LEDEN 2020
14.1. Divadelní představení        ,, Tři prasátka" 10, 00       ChD
31.1. Pololetní prázdniny v ZŠ
ÚNOR 2020
10.2. ,,Navaro kouzelník a bublinky" 10, 00        ChD
Masopust
24.2.-1.3. Jarní prázdniny v ZŠ
BŘEZEN 2020
6.3 Den otevřených dveří v ZŠ dopoledne pro MŠ
17.3. Divadelní představení     ,, Ošklivé káče" 10, 00        ChD
Karnevalový rej ve školce
Testy školní zralosti
DUBEN 2020
8.4. ,,Velikonoční zajíček" dopoledne pro MŠ
9.4. Divadelní představení   ,, Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce" 10, 00        ChD
14.4. Klaun ,,Pepíno" 10, 00
30.4. ,,Baba Zimice" dopoledne
9.4. Velikonoční prázdniny
10.-13.4. Velikonoční svátky
KVĚTEN 2020
Výlet lodí
12.5. Divadelní představení   ,,Tři medvědi a drzá Máša" 10, 00       ChD
1. + 8.5. Státní svátky
ČERVENEN 2020
1.6. Dětský den v ZŠ dopoledne
Škola v přírodě
17.6. Loučení s předškolními dětmi 16, 00
30.6. Konec školního roku
Další akce a činnosti budou v průběhu školního roku doplňovány dle aktuální situace.
Celoroční programový projekt pro školní rok 2019/2020

„ TAJEMSTVÍ BABIČČINA KOŠÍČKU“

 

Motto    : „ Rok jde pořád dokola, nikdy nejde nazpátek.

Jenom občas najde chvilku, převleče si kabátek. „

 

Pohádková babička, která vždy převlékne svůj kabátek podle ročního období, bude mít košíček plný překvapení. Může to být pohádka, pozvánka do divadla

nebo na procházku, při níž budou děti hledat cestu k hádance. Naší snahou bude využívat rozmanité způsoby a prostředky při nich se děti budou přirozenou a hlavně hravou formou seznamovat s životem kolem nás.

 

Po prázdninách se společně setkáme my, staří kamarádi. Současně budeme navazovat kontakty s novými dětmi a rodiči, navzájem se budeme seznamovat. Seznámíme všechny s prostorami školy a jejich vybavením. Budeme si vyprávět o prázdninových zážitcích. Vytvoříme si pravidla společného soužití, která nám budou nápomocna při bezpečné hře, práci i pohybových činnostech v hernách, na školních zahradách i při pobytu na ulici. Ale hlavně si budeme hrát.

 

Téma pro babí léto jsme zvolili „ Já, ty, my dohromady“.

Podzimní období nám přiblíží témata „ Čas jablíčkových vůní“,  „Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy“.

V tomto období bude mít babička v košíčku nejrůznější náměty a pohádky o podzimu.

Drobné námětové celky, aktuální k darům přírody i jejich změnách mohou být inspirované jednoduchým říkadlem, básní či písní. Tak nám zprostředkují vzdělání ve všech oblastech a přinesou radost, legraci i prostor pro uplatnění vlastní dětské zkušenosti.

Babička zachumlaná v teplém kabátku, odhalí největší překvapení začátku zimy v tématu „O Ježíškovi a Vánocích taky“. Při společném těšení na Vánoce, budeme  zpívat, recitovat, tančit a tvořit nejrůznějšími kreativními technikami.

Společně prožijeme tradiční adventní činnosti, přičemž posílíme rozvoj estetického cítění, vnímání a prožívání.

„Novému roku vinšujeme“ a „Masopust držíme, nic se nebojíme“.

To jsou témata pro začátek nového roku. Projdeme po školce s tříkrálovou koledou a společně i s rodiči půjdeme v tradičním masopustním průvodu. Možnost prohlubování estetického cítění budeme dětem poskytovat v průběhu celého školního roku a to divadelními představeními, různými výchovně vzdělávacími programy a hlavně vlastní recitací, tvorbou, zpěvem a pohybem. V košíčku jistě babička přinese krásnou pohádku. V zimním období si budeme užívat radovánky se sněhem při pobytu venku. Pohybové činnosti, nezbytné pro rozvoj hrubé motoriky, budou pravidelně zařazovány již od prvních dnů a to formou tělovýchovných a pohybových chvilek v hernách i na zahradách MŠ.

Začátkem března budeme jistě netrpělivě vyhlížet první posly jara.                Téma „Huš,huš,huš, uteč, zimo, už…“ je výmluvné. Společně budeme pozorovat přírodu a její proměnu. I babiččin oděv se změní. V košíčku přinese první květiny a radostné zprávy z přírody, pohádky, říkadla, písničky a tanečky.

Vše krásné výtvarně zobrazíme, což bude podporovat rozvoj fantazie dětí.

„Něco ťuklo, vejce puklo“ a v košíčku budou mláďata ze dvora, z lesa a volné přírody, rovněž malovaná vajíčka a my se budeme věnovat tradicím spojeným s Velikonocemi. Tím budeme vytvářet základy pozitivních vztahů k životu i ke kultuře. Budeme si všímat aprílového počasí. A na konci měsíce vyneseme „Babici Zimici“.

„Kliky háky, třesky plesky, příroda už kvete hezky „. Jarní nádheru budeme prožívat při společných činnostech. Bude příležitost upevňovat sounáležitost s živou i neživou přírodou. Oslava „ Dne matek“ je silným okamžikem pro posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině.

„Halí balí heja hej, bylo nám tu spolu HEJ!“.

Na konci měsíce června babička přinese ve svém košíčku opět léto a my jsme společně prožili čtvero ročních období.

Ač v heterogenních třídách jistě budou mít svůj dostatečný prostor i předškoláci.

Pravidelně budou pracovat v dopoledních i v odpoledních činnostech s vlastní sadou pracovních sešitů KuliFerda. Grafomotorické dovednosti, zrakové vnímání i předmatematické představy budou rovněž rozvíjeny i na pracovních listech, které mají rodiče k nahlédnutí na nástěnkách i ve třídách.

 

Sluchové vnímání a jazykové dovednosti budou procvičovány v básních, říkadlech, písních i vlastním vyprávění. Každá třída má bohatou nabídku her a metodických materiálů určených právě budoucím prvňáčkům.

Skupina předškolních dětí vyjede na výchovně vzdělávací program.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉMA NA LISTOPAD:

TÉMA NA LISTOPAD:

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

„Podzim už má na kahánku, je čas zimního spánku.“A tak se společně s naší babičkou rozloučíme se zvířátky, co se chystají k zimnímu spánku a zamáváme ptákům, co odlétají do teplých krajin. Babička nám přiblíží nastávající čas dušiček a také se spolu připravíme na čas lampiónů. Je to čas, kdy inspirováni příběhem o sv. Martinovi rádi tvoříme, zpíváme a recitujeme. Abychom si mohli užít nejen lampiónový průvod, pořádně se s babičkou přioblékneme. Babička nám také může přinést v košíku další pomocníky, se kterými lépe zvládneme nadcházející období začínající zimy a stále dříve a dříve padající tmy. Nejen předškoláci jistě uhodnou, co se v košíku skrývá.

Vzdělávací cíle:

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

-          rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          získání relativní citové samostatnosti

-          osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební, pohybové i dramatické)

-          rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních

-          seznamování  se se světem kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          osvojení si poznatků a dovedností potřebných  k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Vzdělávací nabídky činností:

-          příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, k prevenci nemocí, nezdravých návyků

-          zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)

-          jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu

-          artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-          receptivní , slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, hudebních skladeb a pístní, sledování dramatizací, divadelních scének)

-          hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry

-          přípravy a realizace zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic)

-          práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií

-          kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění

-          uvolňování paží, grafomotorika –například  let ptáků

Akce:

7.11.

Divadelní představení ,,Malý pán"

10: 00     ChD

12.11.

Lampiónový průvod - oslava sv.Martina

17: 00

18.11.

Naučný program ,,Čistíme si zoubky pro hezký úsměv"

8:30 – 11:30

Doporučená literatura: Hanka Švejdová  - metodické brožury

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

Trampoty čepice.

 

 

 

TÉMA NA ZÁŘÍ 2019

„ Já, ty, my, dohromady“

Charakteristika a záměry bloku

Pohádková babička se svým košíčkem plným tajemství bude v tomto školním roce průvodcem dětí při každodenních činnostech. Jednoduchými říkadly spojenými s pohybem pomůže dětem seznámit se navzájem, navázat  kontakty i vytvořit prosociální dětský tým. Pomůže skupině ve třídě vytvořit nová třídní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace. Naučí děti pomáhat si navzájem a být k sobě ohleduplnými. Společně zavzpomínáme na prožitky z prázdnin.  Využijeme každou chvilku ke zdravému pobytu venku. Posílíme roli předškoláka.

 

Vzdělávací cíle:

-       Získat jistotu v kolektivu třídy, naučit se důvěřovat učitelkám a kamarádům

-       Adaptovat se po prázdninách v prostředí MŚ

-       Společně v průběhu prvních týdnů vytvářet třídní pravidla

-       Osvojovat si elementární dovednosti důležité pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým

-       Zaměříme se na hrubou i jemnou motoriku i grafomotoriku

-       Seznamovat se s různými výtvarnými materiály

-       Pravidelně zařazovat pohybové aktivity ve třídě nebo venku

-       Prožijeme spolu s kamarády a rodiči seznamovací odpoledne s programem profesionálních herců a opékáním buřtíků

Vzdělávací nabídka:

-        Prakticky se seznámit s prostorami školky

-        Prozkoumat školní zahrady a jejich bezprostřední okolí

-        Rozhovory o prožitcích z letních prázdnin, výtvarné ztvárnění, prohlížení fotografií, obrázků či suvenýrů z prázdnin

-        Zařazovat co nejčastěji prosociální hry k posílení kamarádských vztahů, umožňujících snazší začlenění nových dětí do kolektivu

-         Pravidelné ranní cvičení, pohybové hry a tělovýchovné aktivity i na školní zahradě

-        Představení celoročního projektu

-        Zpěv známých písní, seznamování s novými písněmi

-        Recitace jednoduchých říkadel i kratších básní

-        Víme jak se správně chovat při divadelním představení

-        Předškoláci budou pracovat s pracovními listy a časopisem kuliferda

-        Grafomotorika -  kruhy jako točící se kola, motání klubíček, vlnovky jako vlnky na vodě

Akce:

-         5.9.  Schůzka rodičů – 16.00 hod.

-       16.9.  Výchovně vzdělávací pořad „Skřítky krmit povoleno“ v MŠ

-       18.9.  Seznamovací akce na školní zahradě od 16.00 hod., hry a soutěže  -  zajistí          učitelky jednotlivých tříd. Opékání buřtíků.

-       20.9.  Sportovní den v ZŚ

 

 

K realizaci tohoto programu doporučená literatura od Mgr. Hanky Švejdové

 

NDdhYm