MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Lampiónový průvodLampiónový průvod se uskuteční 12. 11. 2019 od 17 hodin. Milí rodiče a přátelé naší školičky, jak... arr3Čistíme si zoubkyDne 18.11.2019 dopoledne budeme mít na školičkách program ,,Čistíme si zoubky.... arr3Kelímky na pitíVážení rodiče, přineste dětem do školky vlastní kelímky na pití, abychom nemuseli používat... arr3Kroužky v MŠANGLIČTINA - každou středu od 15.40 do 16.20 hodin. POHYBOVÁ PRŮPRAVA - každé úterý od 15,15 do...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám


TÉMA NA LISTOPAD:

TÉMA NA LISTOPAD:

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

„Podzim už má na kahánku, je čas zimního spánku.“A tak se společně s naší babičkou rozloučíme se zvířátky, co se chystají k zimnímu spánku a zamáváme ptákům, co odlétají do teplých krajin. Babička nám přiblíží nastávající čas dušiček a také se spolu připravíme na čas lampiónů. Je to čas, kdy inspirováni příběhem o sv. Martinovi rádi tvoříme, zpíváme a recitujeme. Abychom si mohli užít nejen lampiónový průvod, pořádně se s babičkou přioblékneme. Babička nám také může přinést v košíku další pomocníky, se kterými lépe zvládneme nadcházející období začínající zimy a stále dříve a dříve padající tmy. Nejen předškoláci jistě uhodnou, co se v košíku skrývá.

Vzdělávací cíle:

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

-          rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          získání relativní citové samostatnosti

-          osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební, pohybové i dramatické)

-          rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních

-          seznamování  se se světem kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          osvojení si poznatků a dovedností potřebných  k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Vzdělávací nabídky činností:

-          příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, k prevenci nemocí, nezdravých návyků

-          zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)

-          jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu

-          artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-          receptivní , slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, hudebních skladeb a pístní, sledování dramatizací, divadelních scének)

-          hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry

-          přípravy a realizace zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic)

-          práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií

-          kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění

-          uvolňování paží, grafomotorika –například  let ptáků

Akce:

7.11.

Divadelní představení ,,Malý pán"

10: 00     ChD

12.11.

Lampiónový průvod - oslava sv.Martina

17: 00

18.11.

Naučný program ,,Čistíme si zoubky pro hezký úsměv"

8:30 – 11:30

Doporučená literatura: Hanka Švejdová  - metodické brožury

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

Trampoty čepice.

 

 

 

 

MjQwO