MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Dodatek školního řádu Dodatek školního řádu ,, Opatření Covid 19" Tento dokument stanovuje základní provozní... arr3Důležité informace k obnovení provozu Vážení rodiče, bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců a Vaše, je pro nás prioritou. Samozřejmě to... arr3Obnova provozuV souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření je plánován termín obnovení provozu MŠ od 25.... arr3Prázdninový provozPrázdninový provoz na MŠ Bílenecké náměstí bude probíhat od 1. 7. do 10. 7. 2020. Péče o děti... arr3Úprava úplaty za vzděláváníVážení rodiče, ředitelka mateřské školy na základě přerušení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY Bílenecké... arr3Uzavření MŠUzavření mateřských škol provozovaných MČ Praha - Dolní Chabry Na základě rozhodnutí Rady Městské... arr3Potvrzení o ošetřování dítěteVážení rodiče, pro dobu uzavření našich MŠ budeme ,,Povrzení o ošetřování dítěte po dobu uzavření... arr3DOPORUČENÍ ŠKOLY KE KORONAVIRU:DOPORUČENÍ ŠKOLY KE KORONAVIRU:Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření... arr3Hledáme učitelkuVzhledem k tomu, že nám odchází p. učitelka Zídková na mateřskou dovolenou, hledáme pro naši... arr3Změna v omlouvání dětíNOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ   KAŽDÁ TŘÍDA MÁ SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, NA KTERÉ VOLEJTE,...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám


TÉMA NA LISTOPAD:

TÉMA NA LISTOPAD:

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

„Podzim už má na kahánku, je čas zimního spánku.“A tak se společně s naší babičkou rozloučíme se zvířátky, co se chystají k zimnímu spánku a zamáváme ptákům, co odlétají do teplých krajin. Babička nám přiblíží nastávající čas dušiček a také se spolu připravíme na čas lampiónů. Je to čas, kdy inspirováni příběhem o sv. Martinovi rádi tvoříme, zpíváme a recitujeme. Abychom si mohli užít nejen lampiónový průvod, pořádně se s babičkou přioblékneme. Babička nám také může přinést v košíku další pomocníky, se kterými lépe zvládneme nadcházející období začínající zimy a stále dříve a dříve padající tmy. Nejen předškoláci jistě uhodnou, co se v košíku skrývá.

Vzdělávací cíle:

-          osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

-          rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          získání relativní citové samostatnosti

-          osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o formy sdělení verbální i neverbální ( výtvarné, hudební, pohybové i dramatické)

-          rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních

-          seznamování  se se světem kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          osvojení si poznatků a dovedností potřebných  k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Vzdělávací nabídky činností:

-          příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, k prevenci nemocí, nezdravých návyků

-          zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)

-          jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání a úklidu

-          artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-          receptivní , slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, hudebních skladeb a pístní, sledování dramatizací, divadelních scének)

-          hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry

-          přípravy a realizace zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic)

-          práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií

-          kladení otázek, hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění

-          uvolňování paží, grafomotorika –například  let ptáků

Akce:

7.11.

Divadelní představení ,,Malý pán"

10: 00     ChD

12.11.

Lampiónový průvod - oslava sv.Martina

17: 00

18.11.

Naučný program ,,Čistíme si zoubky pro hezký úsměv"

8:30 – 11:30

Doporučená literatura: Hanka Švejdová  - metodické brožury

Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy.

Trampoty čepice.

 

 

 

 

ZDRlMDdlN2