MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Úprava provozu od 8.6.2020Úprava organizace přijímání a vyzvedávání dětí od 8. 6. 2020   Od pondělí 8. 6. 2020 platí, že... arr3Dodatek školního řádu Dodatek školního řádu ,, Opatření Covid 19" Tento dokument stanovuje základní provozní... arr3Důležité informace k obnovení provozu Vážení rodiče, bezpečnost a zdraví dětí, zaměstnanců a Vaše, je pro nás prioritou. Samozřejmě to... arr3Obnova provozuV souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření je plánován termín obnovení provozu MŠ od 25.... arr3Prázdninový provozPrázdninový provoz na MŠ Bílenecké náměstí bude probíhat od 1. 7. do 10. 7. 2020. Péče o děti...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám


Obnova provozu

V souvislosti s uvolňováním epidemiologických opatření je plánován termín obnovení provozu MŠ od 25. 5. 2020 na obou pracovištích.

Obnovení provozu mateřské školy neznamená obnovení povinného předškolního vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Žádáme zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, aby zodpovědně zvážili nutnost nástupu svých dětí do mateřských škol. Péče o děti v mateřských školách do konce června je zamýšlena primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu návratu k pracovním povinnostem.

Pokud uvažujete o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy v případě jejího znovuotevření, prosíme Vás o zvážení následujících faktorů:
a. kontakt s osobami z rizikové skupiny:
– senioři (65+),
– osoby s vysokým krevním tlakem a oběhovými problémy,
– osoby s dýchacími potížemi,
– astmatici,
b. vycestování do jiné země,
c. zákonný zástupce prohlásí, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění a že čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo dítě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Závazný zájem o umístění vašeho dítěte do MŠ od 25.5. do 30.6.2020 sdělte nejpozději do středy 20.5.emailem či na telefonní čísla vašich kmenových tříd.

 

Při nástupu do mateřské školy musí každý zákonný zástupce vyplnit a odevzdat  ,,Čestné prohlášení - ke stažení zde

Všechny rodiče si dne 18. 5. od 8 -12 hodin (v jiném termínu popř. po telefonické domluvě) vyzvednou ve své školce věci, které měly děti doposud ve svých pytlích v šatně.

V den nástupu si do školky děti přinesou k uložení pouze nutné převlečení, pro případ nějaké nehody (polití, počůrání apod.) - uložené v igelitovém sáčku.

Do školky si děti nyní nebudou nosit vůbec žádné hračky. Také nebudou v šatnách ukládány dopravní prostředky a kočárky.

V zájmu nás všech dodržujte hygienické pokyny vydané školou a to zejména:

před školou:

- minimalizovat shromažďování osob před školou

- dodržovat rozestupy 2 metry v souladu s krizovým nebo mimořádným opatřením

- pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

dále:

- při přivádění dětí  - doprovázející osoba dítěte zazvoní na svou kmenovou třídu a vyčká na převzetí dítěte učitelkou nebo školnicí

- v žádném případě doprovázející osoby nevstupují do budovy školy

- při předávání dětí doprovázející osoba urychlí rozloučení s dítětem

- při příchodu do třídy si jde každé dítě nejprve řádně umýt ruce

- každé dítě bude mít ve svém pytli v šatně uloženy 2 náhradní roušky – každou zvlášť v sáčku (k možnému použití v případě podezření na infekční onemocnění)

- děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

- aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné obvyklou část dne trávit venku v areálu zahrad školy, proto podle toho děti do školky oblékejte

- při vyzvedávání dětí opět přivede učitelka nebo školnice dítě doprovázející osobě

- pokud budou děti na zahradě, rodiče vyčkají na své děti před brankou

- v tomto mimořádném provozu je nutné dovést děti nejpozději do 8,15 hodin

rodiče svým dětem každý den ráno změří teplotu, pokud by v mateřské škole bylo zjištěno, že dítě má teplotu/horečku, bylo by okamžitě odděleno od kolektivu a zákonný zástupce by si jej musel neprodleně vyzvednout, do MŠ budou přijímány pouze děti naprosto zdravé , bez příznaků rýmy, kašle apod! V případě  alergických reakcí je nutné přinést potvrzení od lékaře.


Hygienické pokyny na http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

Za těchto mimořádných okolností je nutné, abyste ve svém zájmu, věnovali pozornost informacím na webových stránkách naší  školy.

 

OThlYjc1M