Rada MČ Praha-Dolní Chabry vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Bílenecké náměstí. Do konkursního řízení se můžete hlásit do 29. února 2024 do 15:00 hodin.

Mateřská škola Bílenecké náměstí, známá také jako Pohádková školička, leží v samém srdci malebné severopražské městské části a stará se o tři třídy dětí. Webové stránky mateřské školy naleznete na https://www.msbilenecke.cz/. (Tento odkaz se otevře v novém okně)

Požadavky na uchazeče:

Uchazeč/ka o vedoucí pracovní místo musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

  • praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 3 roky v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících;
  • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou uchazeč/ka vykonává,
  • plná způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • zdravotní způsobilost,
  • znalost českého jazyka.

Další požadavky:

  • znalost problematiky organizace, řízení a financování v školství a příslušných právních předpisů

Další požadavky a podmínky konkursního řízení naleznete v přiloženém souboru.

Vyhlášení konkursního řízení_MŠ Bílenecké PDF