Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 8 – Dolní Chabry
v době hlavních prázdnin školního roku 2022/2023

Měsíc červenec:

3.7 -14. 7. 2023 otevřeny: MŠ Chaberáček
                                          MŠ Beranov

17. 7. – 21. 7. 2023 otevřeny: MŠ Bílenecké náměstí
             MŠ Chaberáček – příměstský tábor „Angličtina“

1) Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské
    škole, a to nejpozději do pátku 21. dubna 2023 (ve své MŠ podají i přihlášku na termíny do
    jiné MŠ)

2) Přihlášky jsou k vyzvednutí přímo v MŠ na třídě u pí. učitelek.

3) Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat z jednoho 2týdenníího a jednoho týdenního turnusu, a to: 
     3/7 – 14/7, 17/7 – 21/7 2023 (počet zvolených turnusů není omezen – v každém turnusu se
     lze přihlásit na libovolný počet dnů. 

4) Dítě bude evidováno pro prázdninový provoz při splnění podmínek – tj. přihlášení v termínu a 
     zaplacení všech plateb v termínu (identifikovatelná platba v termínu – ve své MŠ).
     Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola obdržela na účet
     nejpozději 21. 4. 2023 včetně a byly jednoznačně identifikovatelné – zpráva pro příjemce:
    – jméno dítěte, prázdninový provoz, název MŠ –  pro kterou je platba určena

5) Kmenové mateřské školy si předají seznamy a platby na prázdninový provoz 
    (stravné + školné). Platby probíhají výhradně bezhotovostně. 

6) V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem 
     na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a
     mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě
     neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na
     prázdninový provoz počítat.

7) Péče o děti v mateřských školách v období prázdnin je určena primárně jako pomoc těm rodinám, které nezbytně potřebují zajistit dohled nad svými dětmi z důvodu pracovních povinností.

Měsíc srpen :

8) V termínu od 24.7. do 31.8. 2023 budou mateřské školy uzavřeny. 
     Zahájení školního roku 2023/2024 je 1. 9. 2023.

 

oznámení MŠ Bílenecké ( pdf )

informace ( pdf )