Oznámení o přerušení provozu Mateřské školy Bílenecké náměstí ve  dnech 23.– 30. prosince 2022.

Ředitelka mateřské školy Bílenecké nám., zřízené městskou částí Dolní Chabry, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovila:

Přerušení provozu obou pracovišť Mateřské školy Bílenecké nám. ve dnech  23.- 30. prosince školního roku 2022/2023

Provoz na obou pracovištích mateřské školy bude obnoven v pondělí 2. ledna 2023

V Praze dne 24. 10. 2022

Lenka Hromadníková – ředitelka školy