Nejdůležitější informace při zahájení školního roku:

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.  Do mateřské školy může být přijímáno pouze dítě naprosto zdravé, bez příznaků nemoci – teplota, kašel, rýma apod.
 • Při vstupu do budovy použijí dezinfekci rukou a vezmou si návleky na boty. Po celou dobu docházky do MŠ budou dbát pokynů k udržování hygieny.  
 • Při prvním příchodu do MŠ na Bíleneckém náměstí si na vyvěšených seznamech dětí v šatně vyhledejte, do které třídy je vaše dítě zařazeno. 
 • Všechny děti si v šatně vyberou novou značku, podle které si najdou místo s pytlem na uložení věcí a botník. Tuto značku budou mít po celý rok. Budou vám v šatnách první den pomáhat z organizací naše paní školnice. Pokud si nebudete s něčím jisti, obraťte se na ně.
 • První den si děti přinesou bačkory na přezutí (ne pantofle, kvůli bezpečnosti), převlečení – spodní prádlo, tričko, tepláčky (kdyby se stala nějaká nehoda), převlečení na zahradu (není možné, aby se děti pohybovaly po třídě ve stejném oblečení, ve kterém si hrají venku) – to si uloží do pytle v šatně.
 • Adaptace dětí v MŠ probíhá podle individuálních potřeb dětí. Každé dítě potřebuje jiný čas na zvykání, podle toho se budete přímo na třídě domlouvat s učitelkami, jak postupovat. První den doporučujeme u nových dětí, které ještě kolektiv nenavštěvovaly docházku nejdéle do 10,00 hodin. Spaní ve školce, pro nové děti, nejdříve po 14 dnech klidné docházky do MŠ.
 • Při příchodu do třídy vyčkejte, až se vám bude moci jedna z učitelek věnovat. Je nutné vyplnit (převzít si k vyplnění)  formuláře k doplnění informací nutných pro docházku do MŠ.       
 • Provozní doba našich MŠ je od 6,30 do 17,00 hodin, scházení dětí probíhá do 8,00 hodin (ve výjimečných případech, po domluvě s učitelkou na třídě, je možno přivést dítě během dne – návštěva lékaře apod.), vyzvedávání po obědě probíhá v časech – I. třída od 12 do 13 hodin, II. třída od 12,30 do 13,00 hodin, III. třída – od 12,00 do 13,00 hodin, po spaní probíhá vyzvedávání od 15,00 do 17,00 hodin, vyzvedávejte děti včas, v 17,00 se škola zamyká.
 • Průběžně je nutné se seznámit se ,,Školním řádem“ (a jeho dodatky) a v souladu s tímto řádem jednat .   Seznámení potvrďte na arších v šatnách svých tříd.
 •  
 •  
 • Třída na detašovaném pracovišti byla přejmenována a nyní je to třída MOTÝLKŮ
 • Ve všech třídách jsou obnoveny značky, proto si všechny děti budou při nástupu vybírat novou značku.