Prázdninový provoz mateřských škol městské části Praha 8 – Dolní Chabry v době hlavních prázdnin školního roku 2021/2022

Měsíc červenec:

1.7 -15. 7. 2022 otevřeny:       MŠ Bílenecké náměstí

                                                 MŠ Chaberáček

  1. 7. – 29. 7. 2022 otevřeny: MŠ Beranov

                                                    MŠ Chaberáček – příměstský tábor „Angličtina“

1) Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské

    škole, a to nejpozději do pátku 1. dubna 2022 (ve své MŠ podají i přihlášku na termíny do

    jiné MŠ )

2) Přihlášky jsou k vyzvednutí přímo v MŠ u učitelek na třídách.

 3) Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze dvou 2týdenních turnusů, a to:

     1/7 – 15/7, 18/7 – 29/7 2022 (počet zvolených turnusů není omezen )

4) Dítě bude evidováno pro prázdninový provoz při splnění podmínek – tj. přihlášení v termínu a

     zaplacení všech plateb v termínu (identifikovatelná platba v termínu – ve své MŠ).

     Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je mateřská škola obdržela na účet

     nejpozději 1. 4. 2022 včetně a byly jednoznačně identifikovatelné – zpráva pro příjemce:

    – jméno dítěte, prázdninový provoz, název MŠ –  pro kterou je platba určena

5) Kmenové mateřské školy si předají seznamy a platby na prázdninový provoz

    (stravné + školné). Platby probíhají výhradně bezhotovostně.

6) V případě neuhrazení v termínu nebude mateřská škola mající prázdninový provoz s dítětem

     na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a

     mateřská škola také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě

     neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a mateřská škola nebude rovněž s dítětem na

     prázdninový provoz počítat.

7) Letní provoz je prioritně určen pro ty, co opravdu v létě mateřskou školu potřebují.

     Proto prosíme, hlaste své děti na letní provoz, pokud ho opravdu potřebujete.

8) V měsíci srpnu budou mateřské školy uzavřeny.

     Zahájení školního roku 2022/2023 je 1. 9. 2022