Na třídních schůzkách byly odhlasovány příspěvky do Klubu rodičů a zůstávají jako v loňském roce – 1600,-Kč  a 2100,-Kč pro předškolní děti a sourozence.

Dále byli zvolení zástupci tříd a to za I.třídu paní Havlíčková, za II. třídu paní Šírová a za III.třídu pan Gottvald.

Dále byli rodiče vyzváni, aby nahlašovali docházku dětí na dny 27.9. – pondělí před státním svátkem a 29.10. pátek po státním svátku. provoz v tyto dny bude probíhat v MŠ na Bíleneckém náměstí.

Informace o akcích budou zveřejňovány na webových stránkách vždy měsíc do předu.

Nyní nás nejbližší akce čeká 22.9.2021 – dopoledne půjdou děti do Chaberského dvora na divadelní představení ,,O holčičce, která zlobila“

a odpoledne ,,Buřtíkování“ – seznamovací odpoledne s dílničkami pro děti a neformální setkání rodičů a dětí ze všech tříd. Akce bude pořádána v případě vhodného počasí na školní zahradě na Bíleneckém náměstí.