Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r. 2021/2022

Mateřská škola Bílenecké nám.

Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00

Tel.: 284 680 836       e-mail: msbilenecke@msbilenecke.cz        IČ: 70986819

Rozhodnutí o výši úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy Bílenecké nám. 33, Praha 8 – Dolní Chabry, stanovuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. a vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání pro školní rok 2020/2021 úplatu za vzdělávání ve výši:

a) pro děti s běžnou docházkou 900,- Kč

b) pro děti s omezením na nejvýše 4 hodiny denně 600,-, odpovídající 2/3 výše úplat stanovené pro celodenní provoz (pouze do dovršení 4 let věku dítěte).

S účinností od 1. 9. 2021

Lenka Hromadníková

ředitelka mateřské školy