MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Upozornění - námořnická tričkaNámořnická trička, která jsme si vyrobili na škole v přírodě, je potřeba před prvním praním po rubu... arr3Kouzelník17.6. 2019 jdeme s dětmi na kouzelnické představení do Chaberského dvora... arr3Divadelní představení20.6.2019 jdme s dětmi do Chaberského dvora na divadelní představení ,,4 pohádky o jednom drakovi"... arr3Zahradní program s Cucínem24.6.2019 budeme mít na školní zahradě na Bíleneckém náměstí zahradní program s ,,Cucínem"... arr3SokolníciPoslední den v tomto školním roce - 28 6. 2019 nás ještě navštíví sokolníci se svými dravci a... arr3Znovu otevření fotogaleriePo projednání s odborníky, na základě souhlasného potvrzrní všech rodičů o zveřejňování fotografií... arr3Platby na prázdninový provoz Děti 3-5 let - platí školné i stravné Stravné... arr3Oznámení o letním provozuarr3Prázdninový provozVážení rodiče, pokud máte zájem o docházku vašich dětí během letních prázdnin od 1.7. do 12.7. 2019...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» ČERVEN
JAK SE HONZÍK S ANIČKOU SNAŽÍ PEČOVAT O PŘÍRODU CELIČKOU

 

JAK SE HONZÍK S ANIČKOU SNAŽÍ PEČOVAT O PŘÍRODU CELIČKOU

Charakteristika a záměry bloku:

V měsíci červnu nás čeká spousta radosti a zábavy. V tomto teplém období si užijeme sportovní i další pestré aktivity venku. To vše bude umožněno ve větší míře s předškoláky při pobytu na školce v přírodě, kde budeme posilovat sounáležitost s přírodou – ochrana životního prostředí.
Ke konci měsíce se budeme těšit a připravovat na slavnost „Loučení s předškoláky.“

 

Vzdělávací cíle:

-       Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

-       Chápat rovnost všech lidí a dětí bez rozdílů barvy pleti

-       Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností

-       Uvědomovat si důležité dodržování základních bezpečnostních pravidel při pobytu v přírodě

-       Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti

-       Rozvíjení pocitu sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí – ochrana přírody, planety

-       Osvojení si citové samostatnosti při pobytu na škole v přírodě i mimo ní

-       Procvičování fonematického sluchu – opakovat určování hlásek na začátku i na konci slova

-       Posilování prosociálního chován ve vztahu k rodině, kamarádům a ostatním lidem

Vzdělávací nabídka činností:

-       Vycházky a výlety do okolí (do přírody, návštěva kulturních akcí apod.)

-        Výjezd na školu v přírodě

-       Zvládnout odloučení od rodičů při pobytu na ŠVPŘ

-       Vyjádřit pohybem rytmus říkadla

-       Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších medií

-       Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, vokální činnosti

-       Nácvik písní a básní na „Loučení s předškoláky“

-       Pokusit se o samostatný projev ve zpěvu a recitaci

Akce:

3.6.- 7.6. – výjezd do školy v přírodě

17.6. – Kouzelník v Chaberském dvoře

20.6. – divadelní představení „4 pohádky o jednom drakovi“

20.6. – odpolední slavnost „Loučení s předškoláky“

24.6. – zahradní program s ,,Cucínem“

28.6. - Sokolníci

 

 

 

 

OTFiMGE