MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» KVĚTEN
TÉMA NA KVĚTEN


JAK PILNÁ VČELKA PROVEDLA HONZÍKA S ANIČKOU SADEM ROZKVETLÝCH STROMŮ

 

Charakteristika a záměry bloku:

Krtkova kamarádka včelka nás na začátku měsíce května provede sadem rozkvetlých ovocných stromů.
V tomto měsíci také rozvineme téma rodiny a vzájemných vztahů mezi sebou. Toto téma nás pak bude provázet našimi květnovými aktivitami – výroba dárečků ke Dni matek.
Budeme se dále snažit o spolupráci mezi všemi dětmi, podpora společné hry, předcházení konfliktů.
Ke konci měsíce se budeme připravovat na oslavu dětského dne.

 

Vzdělávací cíle:

-        Osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-        posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině a ostatním lidem

-        podporování společné hry a vzájemné komunikace mezi dětmi a dospělými

-        všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje, umět nabídnout pomoc

-        rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

-        procvičování výslovnosti, paměti a schopnosti se vyjádřit

-       rozvíjení grafomotoriky v tematických pracovních listech

-       rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hudebních a hudebně pohybových her a činností

-       mít povědomí o významu životního prostředí (být citlivý k přírodě)

-       posilování aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Vzdělávací nabídka činností:

-        aktivity přibližující dětem pravidla morálních hodnot (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) mravních hodnot (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost, atd.) v jednání s lidmi

-        umět předat vzkaz, umět si požádat o pomoc

-        námětové hry „Na rodinu“, skupinové prosociální hry

-        výroba dárečků a přáníček pro maminky

-        sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry a etudy

-        umět sdělit své zážitky druhým

-        podporování samostatné práci dětí v pracovních sešitech

-        vzájemná pomoc při sebeobsluze, hygieně, pracovních činnostech i hrách

-        vycházky a výlety do okolí (do přírody, návštěva kulturních akcí apod.)

 

Akce:

-       3.5. – Výlet lodí po Vltavě

-       14.5. – Divadelní představení „O námořníku Čepičkovi“

-       28.5. – Klaun Pepíno

-       31.5. – MDD

 

Upozornění: 1.+ 8.5. státní svátky

9.-10. 5. ředitelské volno v ZŠ Spořická

 

Doporučená literatura: „Rok s krtkem“

NzQzZW