MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» BŘEZEN 2019
JAK ANIČKA SEZNÁMILA KRTKA S PRVNÍMI JARNÍMI KYTIČKAMI

TÉMA NA BŘEZEN:

JAK ANIČKA SEZNÁMILA KRTKA S PRVNÍMI JARNÍMI KYTIČKAMI

Charakteristika bloku:

Aniččina zahrádka nám ukáže všechna kouzla, která nám přinášejí první jarní rozkvetlé kytičky. Při procházkách a pobytu na zahrádce budeme společně pozorovat, jak se pomalu probouzí příroda ze zimního spánku - proměny počasí.

S předškoláky se zaměříme na správnou výslovnost a budeme je průběžně připravovat na testy školní zralosti, které je tento měsíc čekají.

Společně se připravíme na karnevalové dopoledne plné soutěží, tance a dobré nálady.

Vzdělávací cíle:

-       rozšíření si povědomí o jarních změnách v přírodě

-       seznámení se s prvními jarními kytičkami

-       procvičování fonematického sluchu – opakovat určování hlásek na začátku i na konci slova

-       osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí četní i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové i dramatické)

-       rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-       prodlužování doby plného soustředění na konkrétní činnost

-       rozvíjení jemné motoriky i grafomotoriky – využívání tematických pracovních listů i pracovního sešitu

-       rozvíjení hrubé motoriky a pohybových dovedností při pobytu venku i v MŠ

-         vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Vzdělávací nabídka činností:

-       vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě

-       pozorování a rozhovory o počasí na jaře

-       hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)

-       artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-       sluchové hry na určování první a poslední hlásky ve slově

-       grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen

-       společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace, podporování souvislého vyjadřování celou větou (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, atd.)

-       návštěva základní školy s předškoláky

-       přípravy na karnevalové veselí

Akce:

-       2.3.2019 – Masopust

-       4.3.2019 – Fotografování v MŠ

-       8.3.2019 – Den otevřených dveří v ZŠ, návštěva ZŠ s předškoláky

-       13.3.2019 – Testy školní zralosti v MŠ

-       14.3.2019 – Divadelní představení ,, Dlouhý, Široký a Bystrozraký“

-       21.3.2019 – Karneval ve školce

-       28.3.2019 – Divadlo

Doporučená literatura: ,,Rok s krtkem“

Text: „JAK KRTEK A SKŘIVÁNEK PŘIVOLALI JARO“ str. 145
„KRTEK A SEMÍNKO“ str.153

ZWYyMDV