MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Letní provozarr3Květnové svátkyVážení rodiče, vzhledem k tomu, že na ZŠ Spořická mají 9.-10.5. udělené ředitelské volno, žádáme... arr3Divadelní představeníDne 29.4.2019 v 9,30 hodin shlédneme ve škoce na Bíleneckém nám. divadelní představení ,, O... arr3Výlet - upravené informaceDne 30.4.2019 vyjede celá školka na celodenní výlet do Šestajovic.  Odjezd od školky je plánován na... arr3Výlet lodíDne 3.5.2019 pojede celá školka na výlet lodí po Vltavě. Na oběd se vrátíme do školek. Jen bude oběd... arr3FotogalerieBohužel z pezpečnostních důvodů nám pověřencem pro oblast GDPR bylo doporučeno fotogalerii naší...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» ÚNOR 2019
,,Jak krtek čekal na sněhový mrak"

TÉMA NA ÚNOR: „Jak Krtek čekal na sněhový mrak“

 

Charakteristika a záměry bloku:

V přírodě stále vládne zima. Čekání na jaro si s Krtečkem a jeho kamarády zkrátíme přípravou kostýmů do masopustního průvodu. Seznámíme se s hudebními nástroji a rozmanitostí stylů hudby. Využijeme lidové tradice k procvičení rytmického cítění, pohybového vyjádření hudby tancem.  Při pohybu procvičíme názvy jednotlivých částí našeho těla, zdůrazníme jeho správné držení.

Seznámíme se s koloběhem vody v přírodě, její ochranu a její důležitost pro vše živé.

Pomocí cílené motivace budeme rozvíjet slovní zásobu, poznávací procesy, dramatickou improvizaci i systematickou práci se slovem a obrázky.

Cíleně rozvíjíme přípravu předškoláků k zápisu.

 

Vzdělávací cíle:

-          Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

-          Seznamování se se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

-          Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

-          Rozvoj společenského a estetického vkusu

-          Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným.

-          Osvojení si poznatků o těle, o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-          Rozvoj komunikativních schopností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

-          Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka činností:

 

-          Společní diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhý, apod.)

-          Práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

-          Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

-          Sezónní činnosti, zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

-          Hudební a hudebně-pohybové činnosti

-          Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-          Hry a činnosti zaměřené k poznání a rozlišování zvuků, užívání gest

-          Přednes, recitace, dramatizace a zpěv.

-          Prohlížení a čtení knížek

-          Sledování pohádek obohacujících citový život dítěte

-          Řešení myšlenkových a praktických problémů, hledání různých možností a variant

-          Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové)

-          Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

-          Cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)

-          Smyslové a psychomotorické hry

-          Grafické napodobování symbolů, tvarů čísel a písmen.

-          Hry a činnosti, které děti vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor, apod.

Akce:

7.2. – výlet s předškolními dětmi do botanické zahrady - výukový program

18.- 22.2.       -   Jarní prázdniny

28.2. -  10.00   -  „Sněhurka a sedm trpaslíků!“ divadelní představení v CHD

Testy školní zralosti  -  2. 1/2 února

 

Dop.lit.- Rok s Krtkem str. 108 a dále

 

 

OTVjOWM1Z