MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Letní provozarr3Květnové svátkyVážení rodiče, vzhledem k tomu, že na ZŠ Spořická mají 9.-10.5. udělené ředitelské volno, žádáme... arr3Divadelní představeníDne 29.4.2019 v 9,30 hodin shlédneme ve škoce na Bíleneckém nám. divadelní představení ,, O... arr3Výlet - upravené informaceDne 30.4.2019 vyjede celá školka na celodenní výlet do Šestajovic.  Odjezd od školky je plánován na... arr3Výlet lodíDne 3.5.2019 pojede celá školka na výlet lodí po Vltavě. Na oběd se vrátíme do školek. Jen bude oběd... arr3FotogalerieBohužel z pezpečnostních důvodů nám pověřencem pro oblast GDPR bylo doporučeno fotogalerii naší...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» LEDEN 2019
JAK KRTEK PŘIVÍTAL LED A SNÍH

Charakteristika a záměry bloku:

Krteček a kamarádi Anička s Honzíkem nás přivítají v novém roce. Připomeneme si společně tradici    Tří králů. Prohloubíme znalost názvů měsíců v roce a ročních dob.

Začala ta pravá zima, která kromě radosti ze sportování venku přináší i větší důraz na ochranu zdraví a správnou životosprávu. Proto utužíme naši kondici při hraní venku a procházky využijeme k pozorování zimní přírody. Naše zkušenosti a poznatky využijeme při výtvarných činnostech, s ohledem na nové a netradiční materiály.                                        

Nezapomeneme ani na zvířátka, která v zimě potřebují naši pomoc. Využijeme encyklopedií, tematických obrázků k vyprávění popisu jejich života a zvyklostí.

Zdůrazníme roli předškoláků v průběžné přípravě k úspěšnému nástupu na základní školy a přivítáme návštěvu z Pedagogickopsychologické poradny.

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka, apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování, apod.)
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečnosti, osobní pohody a pohody prostředí
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou formu jazyka i další formy sdělení verbálního i neverbálního (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • Hry přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • Vzdělávací nabídka činností:
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (zákl. gymnastika, turistika, sezonní činnosti, hry apod.)
 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 • Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým, apod.)
 • Hudební a hudebně-pohybové hry
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)
 • Činnosti v projevování citů (zvláště kladných), sebekontrole a sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti, apod.)
 • Činnosti zajišťující spokojenost, radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest.
 • Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen
 • Prohlížení a čtení knížek
 • Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objevů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

AKCE:

17.1. Divadelní představení v Chaberském dvoře "Kocour v botách"

Testy školní zralosti (termín bude upřesněn)

Tematicky: Rok s Krtkem od str. 108

NTAzYT