MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» LISTOPAD 2018
Jak Anička a Honzík pomáhali krtkovi ukládat přírodu k zimnímu spánku

Aničku a Honzíka kamarád krtek provede podzimní (sychravou listopadovou) přírodou. Společně pomůžou uložit zvířátka k zimnímu spánku a vyprovodí ptáky na dalekou cestu do teplých krajin. Budeme se připravovat na lampionový průvod. Přiblížit svátek sv. Martina nám pomohou dramatizace, básně, písně i činnosti pracovní a tvořivé. Abychom si tyto události ve zdraví užili, nezapomeneme se vhodně oblékat a pečovat o sebe. Koncem měsíce se také pomalu budeme připravovat na začátek adventního období.

Vzdělávací cíle:

-          vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

-          osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

-          rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

-          rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

-          vytváření pozitivního vztahu i k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

-          rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních a neverbálních

-          seznamování se, se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách

-          seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Vzdělávací nabídky činností:

-          lokomoční pohybové činnosti (chůze), běh, skoky a poskoky, lezení

-          příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

-          poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů

-          vyprávění toho co dítě shlédlo nebo slyšelo

-          přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-          sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry

-          běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

-           přípravy a realizace zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic)

-          kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

-          práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií a

-          uvolňování paží, grafomotorika – let draka, padající list

 

Akce:

 

-     8.11.2018

 

,,Zdravé zoubky" preventivní program

v MŠ Bílenecké nám.

dopoledne

-     13.11.2018

 

Lampiónový průvod

od MŠ Bílenecké

od 17, 00

       

-     13.11.2018

,,Zdravé zoubky" preventivní program

v MŠ Hrušovanské nám.

dopoledne

-     15.11.2018

Divadelní představení       ,,Kuba Kubikula"

v Chaberském dvoře

10,00

 

-     29.11.2018

Výlet do skanzenu v Kouřimi

pouze předškolní děti

dopoledne

Doporučená literatura „Rok s krtkem“

Listopad :   „Jak se krtek loučil s čápem“

„Jak krtek uspával malého ježka, mravence, broučky, jezevce a medvídky

YjFlMWY