MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Výše úplaty za vzdělávání pro šk.r.2019/2020  Mateřská škola Bílenecké nám. Bílenecké náměstí 33/1,MČ Dolní Chabry – Praha 8, 184 00 Tel.:...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» ŘÍJEN 2018
Jak se kamarád krtek stal zahradníkem

Charakteristika a záměry bloku

Anička s Honzíkem si poslechnou příběh o tom, jak se krtek stal zahradníkem. Všichni společně budeme poznávat a ochutnávat dary podzimu. Děti si budou všímat různých druhů ovoce a zeleniny.Zaměříme se na změny v přírodě a změny v počasí,které nám přináší podzim.Děti

se společně s rodiči mohou zapojit do celoškolního projektu „Hrátky s přírodninami“. Výtvory  vystavíme v prostorách školky. Přiměřenou formou seznámíme děti se 100. výročím vzniku republiky. Ve školce i v okolí si ukážeme, jak třídíme odpad.

Konec měsíce si ve školičce užijeme dopoledne plné čarodějnic a strašidel.

V každodenních činnostech budeme posilovat roli předškoláků.

 

Vzdělávací cíle:

-       Všímat si změn v přírodě, střídání ročních období, nástup měsíce října

-       Prakticky se seznámit s různými druhy podzimních plodin – ovoce, zelenina i méně známé druhy

-       Činnosti využívající všechny smysly a jejich rozvoj ( ochutnávka, hmatové i čichové prožitky)

-        Seznámit se s tím proč je dobré třídit odpad

-       Rozvoj hrubé i jemné motoriky

-       Průběžně zdokonalovat samostatnost a sebeobslužné návyky dětí

-       Podporovat tvorbu sociálních dovedností, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem

-       Procvičování paměti – poslech, básně, písně, naučit se krátký text básně či písně

-       Rozvoj jazykových dovedností.

-       Společná účast dětí a rodičů při Podzimním tvoření

-       Nenásilně seznamovat děti v rámci stého výročí vzniku republiky s našim domovem

-       Vštěpovat si základy bezpečného chování při tvoření a učit se uklízet pomůcky po tvořivé práci

-       Lokomoční pohybové činnosti a pohybové hry na školní zahradě

-       Poznávání pravidel společného soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí

 

Vzdělávací nabídka činností:

-        Vycházky do okolí MŠ, pozorování ptactva, sběr přírodnin

-        Rozhovory nad obrázky a knihami, vysvětlení pojmů podzimní plodiny

-        Praktické ukázky ovoce a zeleniny, chuťové, čichové i hmatové hádanky

-        Zařazení lokomočních cvičení a pohybových her do venkovního prostředí

-        Pravidelné zařazování tělovýchovných chvilek , protahování i relaxace

-        Průběžně pracovat s novými dětmi na samostatnosti při základní hygieně na WC, v umývárně, při oblékání

-        Podporovat u dětí rozvoj sebedůvěry, ocenit výsledky

-        Učit děti přiměřeně reagovat na nové situace, prohlubovat jejich sociální dovednosti, poprosit, poděkovat, neubližovat si, naslouchat názorům druhého, učit se kompromisu

-        Procvičování paměti při nácviku nových pístní a básní s podzimní tématikou

-        Kreslení, malování, stříhání i lepení využít při  tvorbě s podzimní tématikou

-        Estetické a tvůrčí aktivity  - výtvarné, hudební a pohybové

-        Radostně prožít společnou práci, dodržovat bezpečnostní pravidla

-        Spontánní hra

-        Poslech pohádek obohacujících citový život dítěte, pohádky o krtkovi z knihy „Rok s krtkem“ nám pomohou činnosti pěkně motivovat

-        Využít postavičku lvíčka Rexe z časopisu Pastelka k seznámování s naší republikou

-        Průběžná realizace výstavky společných prací rodičů a dětí v prostorách MŠ, na závěr měsíce společná prohlídka a ohodnocení všech zúčastněných

-        Dopoledne strašidýlek a čarodějnic

-        Grafomotorika – spojování bodů čarami různým směrem( hromada prken), stejným směrem( plot, hřeben), zleva doprava( žebřík, jízda autem)

 

Akce:

Celý měsíc bude probíhat tvořivá činnost dětí s rodiči – ,,Hrátky s přírodninami"

-        4 .10. Fotografování

-        8. 10. Vzdělávací program pro starší děti „Recyklohraní“ – dvě skupiny na Bíleneckém  nám., Klolánci se připojí k Źelvičkám v 10 hod.

Sovičky začátek v 9 hod.

-       19.10. Vzdělávací program „Pomooc“ – dvě skupiny  9 hod. Hrušovanské nám. 10 hod. Bílenecké nám.

-       31.10. „Strašidlácký den v MŚ“

 

Doporučené texty str. 33 a 52.

 

OWQxN2Rj