MŠ Bílenecké náměstí  pohádková školička   

NOVINKY

arr3Letní provozarr3Květnové svátkyVážení rodiče, vzhledem k tomu, že na ZŠ Spořická mají 9.-10.5. udělené ředitelské volno, žádáme... arr3Divadelní představeníDne 29.4.2019 v 9,30 hodin shlédneme ve škoce na Bíleneckém nám. divadelní představení ,, O... arr3Výlet - upravené informaceDne 30.4.2019 vyjede celá školka na celodenní výlet do Šestajovic.  Odjezd od školky je plánován na... arr3Výlet lodíDne 3.5.2019 pojede celá školka na výlet lodí po Vltavě. Na oběd se vrátíme do školek. Jen bude oběd... arr3FotogalerieBohužel z pezpečnostních důvodů nám pověřencem pro oblast GDPR bylo doporučeno fotogalerii naší...

KONTAKTY

MŠ Bílenecké nám. 33 Pohádková školička
Bílenecké náměstí 33
184 00 Praha-Dolní Chabry
tel: +420 733 667 131
napište nám

» PROSINEC 2018
JAK KRTEK SLAVIL SE SVÝMI KAMARÁDY VÁNOCE

Charakteristika a záměry bloku:

Pomocí příběhu našeho kamaráda si navodíme vánoční atmosféru, přiblížíme si jaké zvyky a tradice se dodržují a proč se vlastně Vánoce slaví. Začátkem měsíce si užijeme veselé čertění. Také se budeme připravovat na Vánoční setkání s rodiči v Knorově statku na které si připravujeme básně, písně s  pohybem a hudebním doprovodem. Jako každý rok si ve školičce užijeme sváteční dopoledne a nadílku u stromečku. Budeme si užívat všeho, co patří k adventnímu času a podporovat pocit sounáležitosti s rodinou a kamarády.

Vzdělávací cíle:

-          Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

-          Osvojení si věku přiměřených dovedností

-          Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-          Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

-          Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

-          Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

-          Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

-          Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

-          Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

-          Vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

Vzdělávací nabídka:

-          Hudební a hudebně pohybové hry

-          Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

-          Činnosti relaxační a odpočinkové, zajištující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-          Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělení slyšeného druhým apod.)

-          Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, Literární, hudební, pohybové )

-          činnosti zaměřené k vytváření (chápání pojmů) a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrázkovým materiálem apod.)

-          běžné setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

-          společná setkání, povídání a aktivní naslouchání druhému

-           využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte

-          přípravy a realizace slavností v rámci zvyků a tradic

-          práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

 

Akce:

5.12.2018

Mikulášská nadílka

na mateřských školách

dopoledne

11.12.2018

Vánoční setkání

Knorův statek

od 16,00

13.12.2018

Vánoce ve školce

na mateřských školách

dopoledne

14.12.2018

 

Divadelní představení  ,,Kouzelné Vánoce"

v Chaberském dvoře

10,00

 

 

 

 

NGM5ZTIx